Примерен сценарий за края на учебната година – първият урок

(за детски ясли и деца от първа група на детската градина)

Идея:  Какви непослушни и плачливи са били новоизлюпените „ученици” – патенца. Как учителката майчински и търпеливо ги подканя към първия им урок в края на учебната година.

Песни:  „Разходка”, „Жълтоклюно патенце”,  „Мъни, мъни патенца”, „Патенцето е сърдито”, „Танцът на патето Яки”

Действащи лица: 5 малки патета, Водещ, Мама Патица, Таткото, Пеперуди, Детето

Сцената представлява полянка в близост до езерце; изкуствени цветя за украса.

Водещ:

Сред високата трева
мътеше си патица –
и от седемте яйца

пет се разписукаха.

Детето:

Имаме си в двора
патета пет –
крачат без умора

наредени в ред.

(Децата изпълняват песента „Разходка” по мелодия на „Тръгнал кос” с леки танцови движения според текста на песента или изпяват песента „Жълтоклюно патенце”)

Малките патета
тръгнали в горичката
и така, и така

стигнали рекичката.

Пр.:

Както си вървели те
и едното насаме –
мъничка мушичка – що?

Почнало да гони то.

 (Едното патенце се скрива. Остават четирите патета.)

І Пеперудка:

После във рекичката
гмуркат си главичките,
махат, перят те крилца

и писукат: “Па-па-па”.

Водещ:

Ала пак едното пате
патешката се заклати
във посока друга –

след пъстра пеперуда.

(Всички изпяват песента “Мъни, мъни патета”)

ІІ Пеперудка:

Патенца една дружинка
се оплакват от настинка,
че в студената рекичка

те играха си на жмичка.

Мама Патица:

– Ах, от що ли вий така
боледувате сега?!
Добре, че чичко аптекар

е най-големият билкар.

(Тук е възможна ролева игра “При аптекаря” – едно от децата подава с лъжичка сиропче на всяко от болните патенца…)

Таткото:

След толкоз много витамини
за по-доброто настроение
разходка да направим ние –

в поточето да се измием.

І Пате:

Ний сме трички
мили сестрички
патенца малки

с нови сандалки.

ІІ Пате:

Ходим си леко,
с тях надалеко.
В локви не газим,

чисти ги пазим!

ІІІ Пате:

Пътеки, пътеки далечни
ме мамят да тръгна сега,
да диря другари сърдечни

и радост под цветна дъга.

(Скрива се. Остават две патенца.Всички изпълняват песента „Патенцето е сърдито”)

Па, па, па, па, па, па, па, па.
Патенцето е сърдито,
с крак потропва, с човка писка
в пълното с вода корито –

то да се изкъпе иска.

Па, па, па, па, па, па, па, па.
„Чакай, пате, – казва Ваня, –
тука аз ще правя баня,
а пък ти върви в реката

да се гмуркаш във водата.”

Водещ:

Вижте там край блатото
как се клати патето –
ту надясно, ту наляво –
то се смешно олюлява
и отново с пачи грак

то храница търси пак.

(Скрива се и това патенце. Мама Патица ахва като вижда единственото при нея дете и се хваща за главата.С приканващ глас ги вика.)

 

Мама Патица:

– Па – па – па – па,

сберете се при мен, деца!

 

(Патенцата идват при нея и тя ги обгръща с крилата си. Едно от патенцата се отдръпва от майчината милувка, другите застават встрани, то влиза  в езерото и “плува”, ходейки патешката. Едно по едно влизат и останалите патенца)

 

І Пеперудка:

Мама Белогушка

пляска със крила:

Мама Патица:

– Смел бъди, Пъструшко!

Патето:

– Па – па – па – па – па.

Детето:

Патенцата плават

в бистрия поток.

Днес им преподават

първия урок!

 

(Всички танцуват „Танцът на патето Яки”. На края мама Патица раздава на своите деца-ученици  наградка за добре усвоения урок.)