Примерен сценарий за деня на детето – 1 юни

(за деца във ІІ група на детска градина)

 

Замисъл: Обособени в различни групички, (групата на “Дъгата”, на “Велосипедите” и на “Балончетата”) децата, танцувайки рисуват и оживяват щастието в детското сърце – препълнено с настроение, багри и любов.

Действащи лица: Водещ, децата от подгрупите

Песни: “Детство мое”, “Дъга” “Бягай мой велосипед”, “Балонче”, “Децата”

Декор: Сцената е семпла. Но разноцветни балонени икебани и хвърчила внасят празнично настроение. Разчита се на ефекта от облеклото, знаменцата като велосипеди и на балонените коронки върху главите на децата от екипа на Балончетата.

 

На фона на песента “Детство мое” децата се приготвят за предстоящото арт-съревнование като се съсредоточават в три групички: Групата на “Дъгата” (тук 6 дечица са облечени в едноцветни блузки от всяка краска на дъгата – Жълто, Оранжево, Червено, Зелено, Синьо, Виолетово – на китките на ръцете имат гривни с висящи лентички в тон с блузката), групата на “Велосипедите” (децата държат знаменца като велосипеди), групата на “Балончетата” (всяко дете е с коронка от балон или държи балон в ръката си).

Водещ:

Днес денят е на децата-

на усмивките в сърцата.

Всички ние тук празнуваме,

смееме се и лудуваме.

Но решихме неотдавна

в съревнование забавно

кратки стихчета и песни

да танцуваме в игри чудесни.

Дете “Дъга”

Нека палав вятър гали личицата.

Птици да запеят рано призори.

Днес е Първи юни, празник на децата,

радостни да бъдат детските игри.

ІІ Дете “Дъга”

Няма, няма по-красиво,
по-безгрижно и щастливо
в този свят от детски смях,

затова го в песен сбрах.

ІІІ Дете “Дъга”

Звънне вън усмивка чиста,
и тогава върху листа
слънце златно сръчно пак

знак изписва подир знак.

ІV Дете “Дъга”

Няма, няма по-красиво,
по-омайно и щастливо
аз отдавна го разбрах

в този свят от детски смях.

 

Зазвучава мелодията на песента “Дъга” и децата от групата на Дъгата излизат в кръг около Водещия, който държи обръч. Детето с жълта блузка изпълнява соло І куплет, а останалите деца с ръце пред гърдите правят плавни движения с ръцете и китките с цел раздвижване на цветните лентички-гривни на ръцете. ІІ куплет изпълнява детето с червена блузка, а ІІІ куплет – детето със синя блуза. Танцовите движения са кръгови и около Водещия – на І куплет с вдигане последователно на лява и дясна ръка, ІІ куплет – клякане като морска вълна и леки хороводни движения – навътре и навън. За финал децата клякат с вдигната ръка и лице към Водещия в кръг около положения обръч на земята.

Дъга

Ду-ду ду-ду-ду ду-ду ду /4

Моля кажете, не на шега,

кой нарисува тази дъга?

Пъстра, красива – казвайте кой-

аз или ние, ти или той?

Вярно, познахте – в нашия град

аз си измислях цвят подир цвят:

жълт или розов, син и червен-

весел да бъде нашия ден.

Гледайте всички – листа му бял

цялата пъстра дъга е побрал.

Греят боички, греят слънца-

скрити до днеска в наште сърца. 

 

Децата от групата “Велосипед” рецитират стихотворението “Празник” от Леда Милева:

І Дете от гр. на Велосипедите

Паркът е свеж и зелен

пълен с деца като мен,

ІІ Дете от гр. на Велосипедите

пълен с червени балони,

с люлки и цъфнали клони.

ІІІ Дете от гр. на Велосипедите

Люлки, сестри с ветровете,

люлки и мен понесете,

ІV Дете от гр. на Велосипедите

да литна високо в простора

над къщи, дървета и хора,

V Дете от гр. на Велосипедите

да пипна с ръчичка небето

за празника “Ден на детето”.

VІ Дете от гр. на Велосипедите

На всички деца по земята

сърдечни привети да пратя!

 

Звучи песента “Бягай мой велосипед”. Едно по едно излизат в бързо ходене децата от отбора на Велосипедите със знаменца в ръката и ги поставят във вазата на Водещия. Провеждат състезателна игра. Подреждат се в колона до стартовата черта. По права линия в средата Водещият слага вазата със знаменцата. Последователно всяко от децата от групата на Велосипедите изтичва до знаменцата, взема едно в ръката си и така продължава до финала. След като всички деца вземат знаменцето оформят две кръгчета, които наподобяват велосипед, и се движат в кръг с вдигнати знаменца нагоре.

 

Бягай мой велосипед

Кой е, кой е, днеска като мен?

Имам си велосипед червен.

Бягай, бягай мой велосипед,

все напред и все напред, напред.

Бързо аз педалите въртя,

като птица вихрена летя.

Бягай, бягай мой велосипед,

все напред и все напред, напред.

А след мен, по блесналия път,

10 състезатели хвърчат.

Бягай, бягай мой велосипед,

все напред и все напред, напред.

Стигам аз мечтания финал,

пръв съм, пръв съм, в нашия квартал.

Бягай, бягай мой велосипед,

все напред и все напред, напред.

 

Водещ:

Облачето от небето

им пошушна във ушето:

-Тичайте след него всички

и големи, и мънички.

С чудни песни да го смаем,

с вятърко да поиграем.

І Дете от екипа на Балончетата

Днес 1 юни е деца.
я още мъничко сега
с игри и песни да лудуваме-

лъчезарни да празнуваме.

ІІ Дете от екипа на Балончетата

Нека ни целуне ласкав 1 юни,
та да са честити в този ден игрите,

та да има песен в тоя ден чудесен.

ІІІ Дете от екипа на Балончетата

Балони – весели балони
на дълъг път ви пращам аз.
И нека вятърът ви гони

и птички да кръжат над вас…

ІV Дете от екипа на Балончетата

Балони сини и червени
летнете вместо писъмца.
Идете с поздрави от мене

навред до всичките деца.

 

Следва подвижна игра с балон, която децата от отбора на Балончетата се стараят докато звучи песента “Балонче” да задържат във въздуха своето усмихнато червено балонче.

 

Балонче

Балонче хвърковато,
червено като мак,
приятелче крилато,

защо побегна пак?

Във моята ръчица
не ти ли бе добре?
Отскубна се и литна

към синьото небе.

Ти жеравите гониш.
Видя ли, че познах!
Но твоето местенце

не е съвсем при тях.

С балончета играят
послушните деца,
а птичките желаят

трошички и зрънца.

Балонче хвърковато,
аз каня те с поклон –
ела да си играем

на нашия балкон! 

 

Като финал непосредствено след песента “Балонче” звучи песента “Децата” и всички заедно изпълняват танца на Дъгата, Велосипедите и Балончетата. На първия куплет децата от групичката на Дъгата едно по едно се подреждат в права редица на разстояние едно от друго и се хващат с вдигнати нагоре ръце. На зиг-заг под вдигнатите им ръце минават в противоположни посоки по дете от отбора на Велосипедите и Балончетата. На втория куплет децата от отбора на Велосипедите се разделят на две и се хващат за ръце – като две малки хорца, а децата от останалите екипи се движат в противоположни посоки в колона около кръговете на велосипеда. На третия куплет отново децата от групичката на Дъгата се подреждат в редица на разстояние едно от друго. Под вдигнатите им ръце се промушва по дете от групата на Балончетата и застава с вдигнати ръце пред детето от Дъгата. Под тунела от вдигнатите ръце на Дъгата и Балончетата преминават и децата от Велосипедите, които сядат на земята на първа линия. Зад тях Балончетата клякат на коленца, а Дъгата – с изправени телца махат високо нагоре ръчички.

 Децата

От зори /3 до късна вечер,
детски смях /3 навред звъни.
Тук при нас /3 и там далече,
зад гори /3 и планини.

 

Колко много /2
са децата по света
като ясните звездици
заблещукали в ноща,
като птиченцата горски,

като полските цветя.

Те по цвят /3 не си приличат,
ни дори /2 ни по дрешките дори.
Но смеха /3 щастлив обичат

и задруж- /2 и задружните игри.

Пр.

Те за мир /3 жадуват вечен,
да растат /3 в светлина.
Тук при нас /3 и там далече

зад гори /3 и планини.

Пр.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДЕЦА!