Първи урок – завършване на учебна година

(За детски ясли и деца от първа група в детска градина)

 

Замисъл: Първи урок (поука), който пиленцето получава.

Действащи лица: Слънчо, Пиленцето, Патенцето, Пеперудки (2), Калинки (2)

Песнички: “Езикът на животните”, “Бели пеперудки”, Жълтоклюно патенце”, инструментална музика с народни мотиви.

Декор: Украсата представлява зелена полянка с цветя, езерце. Децата са с жълти пелеринки и шапка на пиле и пате. От стиропоров лист се изрязват полукръгове, наподобяващи начупена черупка от яйце.

 

Излизат Пиленцето и Патенцето като държат в ръцете си стиропоровата черупка. Последователно се представят като първо патенцето сваля до себе си черупката и изпява куплет от песента “Езикът на животните”:

Аз съм малко патенце.
Кой не ме познава?
Правя туй, което ПА –

всяко пате прави –

Па -па – па. Па – па – па./ 2

След това Пиленцето по същия начин изпява своя куплет от песента:

Аз съм мако пиленце.
Кой не ме познава?
Правя туй, което ПИ –

всяко пиле прави:

Пи – пи – пи. Пи – пи – пи./ 2

Слънчо:

Повдигнете си ръцете,

полюшнете ги така.

І Дете:

На венец ги направете,

завъртете се сега.

ІІ Дете:

С краченца потропнете,

подскочете – раз, два.

ІІІ Дете:

А сега се поклонете –

поканете за игра.

Патенцето:

Имам си опашка,

човчица червена.

С жълта перушина

аз съм украсено.

Пиленцето:

Имам си и аз опашка,

човчица червена.

С жълта перушина

и аз съм украсено.

ІV Дете:

Патето тръгва на разходка в гората.

Пиленцето също нагазва тревата.

V Дете:

Патето с калинки две отива да играе.

Пиленцето също в играта ще се замотае.

 

Двете калинки танцуват по двойки с пиленцето и патенцето ръченица на фона на инструментална музика. С движение “Прибежка” калинките се разделят и се движат в полуокръжност към двата ъгъла на сцената. Когато спрат на място, двете ръце въртят кърпичките в противоположни посоки отпред пред гърдите. Пиленцето и патенцето танцуват на място – люш вдясно, люш вляво (пренасяне тежестта на десен, на ляв крак). Доката едните се движат, другите танцуват на място и обратно. Събират се по двойки. Като да тичат на място танцуват един срещу друг. Калинките са девойките, патето и пилето – кавалерите. Финал – в права линия като калинките са в двата края с вдигнати кърпички горе.

VІ Дете:

Вижте там край блатото

как се клати патето.

VІІ Дете:

Ту на дясно, ту на ляво,

то се смешно олюлява.

VІІІ Дете:

И отново с пачи грак

то храница търси пак.

ІХ Дете:

Пиленцето за храница също се запъти –

с червейчета и зрънца гушката напълни.

Изпълнение на песента “Жълтоклюно патенце”. Пиленцето и Патенцето с патешко ходене се движат около езерото, имитират че се хранят …

Жълтоклюно патенце,
я ела насам,
царевичка златничка

в шепи да ти дам.

От мъниста шарени
нижа ти гердан.
Виж, уши ти какичка

новичък сукман.

Ето ти и панделка
синя, от тафта.
Ти си най-красивото

пате на света.

Х Дете:

Пеперуди долетели

край потока спрели.

ХІ Дете:

Из тревата хоп-хоп-хоп

патето със дълъг скок

ХІІ Дете:

ги изплаши, а след тях

пиленцето също – в бяг.

Патенцето:

Да поплувам време ми е вече.

Слънцето тъй силно ме напече.

Пиленцето:

И аз със тебе също ще поплувам…

…Олеле! Не зная как да плувам!…

ХІІІ Дете:

Пиленцето наранило

лявото краче.

ХІV Дете:

Уплашено замахало

със едно крилце.

ХV Дете:

Патенцето се притекло

на брега издърпало го.

Патенцето:

Отново ще се гмурна във водата.

Пиленцето:

А аз ще си играя във тревата!

 

Децата изпълняват песента “Бели пеперудки” – патенцето плува в поточето, а пиленцето играе с двете пеперудки. Постепенно в танца се включват всички дечица. С тази всеобща хореография представяме усвоения първи урок, с който приключва успешно учебната година.