Примерен сценарий за празника на мама – 8 март

(за деца от първа група в детска градина)

 

Замисъл: Момчето търсило щастието си по света, дирейки Медената питка. Но когато я намерило и се върнало с празни ръце при майка си, то разбрало, че истинската любов към майка му е единственото нещо, което го прави щастливо.

Действащи лица: Водещ, Слънцето, Медената питка, Момчето, Майката, Пролетта, Двете калинки, Зайче.

Песни: “Пътнико свиден, пътнико драг”, “Шила пролет ризка”, “Две калинки”, “Горски оркестър”, “Маминият ден”.

Декор: В четири обособени кът-ове или с илюстрации – Дом (битова обстановка с маса, столчета), Поляна с небе и цветя, Криволичещ път, Гъста непроходима гора.

 

На фона на първия куплет на песента “Пътнико свиден, пътнико драг” излиза Водещият и застава близо до битовия кът:

 

Водещ:

Л‘ани в тази къща малка

мъжка рожбичка проплака.

Три орисници нарекли

медна питка той да дири.

Сал когато я достигне,

щастие ще го сподири.

 

Излиза Слънчо и прави кръг с ръце. Обикаля около дома на момчето:

 

Слънчо:

Комай настана време

по пътя свой детето да поеме.

 

Детето излиза и тръгва по Криволичещия път. Медената питка върви пред него и нарежда:

 

Медената питка:

Аз съм питка медена,

медена и сладинка.

Цяр едничък – за ръката,

дар единствен – за душата.

 

Медената питка се скрива, а Момчето стига до красиво момиче, цялото украсено с цветя, което е седнало на земята и плете венец от цветя или шие. Децата от групата пеят песента “Шила пролет ризка”

 

На полянка сред горица
пролет, мила хубавица,
ризка от кенарче шила,

с цветен бод я украсила.

На ръкавите – кокиче,
на огърлето – игличе,
теменужки за герданче,

минзухарче на коланче.

Момчето:

Пролет, мила хубавице,
на цветята, ти – царице,
медна питка не видя ли

от тука да се търкол‘и?

Пролетта:

Но защо ти е, момченце,
някаква си медна питка?
Туй коланче е златно – нали?

По-ценено от всички ценности?!

Момчето:

Обещание съм дал, а и орисия нося –

с медената питка майка ми да нагостя

 

Показва се Питката и върви пред Момчето по криволичещия път. Скрива се в гората. “Търкаля се”, рецитирайки:

 

Медената питка:

Аз съм питка медена,

медена и сладинка.

Момчето:

Сякаш там – в далечината
стори ми се, че замина.
Сянката й във гората

как ли ще настигна?!

Сяда на едно пънче сред дърветата в гората и въздиша:

Ах, мале, мила мале,
що за орисия ще е тази –
далеч от теб самин в шубрака

да диря щастие сред мрака.

Водещ:

Ала изплете таз въздишка
насред гората тънка нишка.
И накаца плътно върху нея

Горският оркестър, за да пее.

Децата пеят песента “Горски оркестър” – интродукция по мелодия на “Сутрин рано, сутрин рано…бим, бам, бум”

Кой в гората песен пее –
Славейко, Славейко.
На-на-на-на – на – на. /2

На – на – на. /2 

И припява му в дуета
с ясен глас, с ясен глас.
кукувичка кука /2

Ку – ку – ку. /2 

А в гората и кълвача
с тъпан бий, с тъпан бий.
Дили-дили-дили /2

Дум – дум – дум./2

 

Отново излиза Медената питка. Подскачайки прави кръг около гората и тръгва пак по криволичещия път. Този път момчето бързо я хваща за ръка и двамата тръгват по пътя за вкъщи.

 

Водещ:

Що ли туй момче в неспира

във Питката със мед се взира?!

Пролетта:

Побагрила със свежест съм полята.

Със аромат поръсих и цветята.

Слънчо:

Живот отново пак изпълнил е света.

Летят калинки с алени крилца.

Двете калинки изпълняват танца на калинките на фона на песента “Две калинки” – вървят хванати за ръка; едната леко подскача около другата; сменят се и изправената кляка и другата се върти около нея; ритмични движения както са хванати за две ръчички.

Две калинки с пъстри перелинки /2
под дъждец вървели,

песничка си пели. /2

Тра – ла – ла- ла – ли
нека да вали. /2
От дъждеца – ах,

нас не ни е страх. /2

Две калинки като балеринки /2
под дъждец танцували,

пеели, лудували.

Калинките:

Момче, поспри, към нас се обърни!

Гости ни, молим  ти се с питка ти!

Момчето отчупва от питката и подава на калинките:

Момчето:

За сили в уморените крилца –

хапнете си, калинчици, сега.

Продължава по пътя си, но съвсем близо до дома му лежи прегладняло зайче:

Зайчето:

Момче, поспри, към мен се обърни.

Гости ме ,моля ти се, с питка ти!

Момчето дава на зайчето остатъка от питката.  Много е гладно и уморено. Но няма нищо за ядене. Прекрачва прага на дома си, а вътре го чака бедната му майка.

Майката:

Добре дошло си, чедо мило!

Момчето:

Пребродих, мале, много свят

да диря Медената  питка аз.

Но ето на‘ в ръцете нищо вече не държа.

Сал песен на сърце поднасям ти от все сърце.

 

Децата изпяват песента “Маминият ден”.

 

Буди се с усмивка мартенска зора /2

Мила моя, мамо, майчице добра./

Мамо, мамо, мамо.

Свих ти росна китка в пролетния ден.

Мила моя мамо, слънчице над мен!

Мамо, мамо, мамо.

 

Всяко дете поднася на мама подготвената изненада-подарък за финал с думите “Обичам те, мамо! Честит празник!”