Трансформиращ преразказ – въведение

Когато става дума за писане на трансформиращ преразказ, първото нещо, с което е нужно да сме наясно, е какво представлява разказът като текст, кои са неговите компоненти, какви са видовете преразкази и какви са възможните дидактически задачи към текста, който преразказаваме.

Разказът е кратко художествено произведение в немерена реч, в което се разказва случка или преломен момент от живота на литературен герой. Действието се развива в кратък отрязък от време, а героите са представени само с най-съществените си черти. Основните елементи от композицията (структурата) на разказа са: експозиция – началото на произведението, в което обикновено се въвеждат действащите лица, времето и мястото на действието, предисторията на събитието; завръзка – конфликтът, който до края на разказа трябва да бъде решен; премеждия – моментите от историята, в които нещо се случва с героите; кулминация – най-напрегнатата част в сюжета; развръзка – заключителният епизод в разказа, в който проблемът, поставен в завръзката, получава своето разрешение; епилог – разказва за съдбата на героите доста време след историята, разкрита в разказа.

 
 
 
 
 
 
 
 

При създаването на трансформиращ преразказ е хубаво да сме наясно и с още нещо – кога започва нов епизод. Като помощник в отчитането му ще следим за наличие на някой от следните показатели – появява нов герой, промяна на мястото или времето на действието.

В структурата на разказа има епизоди с различно съдържание. Най-често срещани са епизодите, които разказват историята. Прието е те да се наричат повествование. В основата на повествованието е случка, представена с нейното начало, развитие и край.

Други епизоди имат за цел да създадат представа за определен обект, като описват неговите признаци. Този обект може да бъде както природна картина или явление, така също човек, чувства, взаимоотношения, птица, животно. Епизодите с подобен характер се наричат описание.

Съществуват и епизоди, в които авторът на произведението разкрива своята позиция или своите мисли. Тези епизоди се наричат разсъждение.

 
 
 
 
 
 
 
 

След като вече сме наясно с особеностите на разказа, може да пристъпим към създаването на преразказ с поставена дидактическа задача. Принципно при създаването на преразказ се спазват някои основни изисквания: пълно и точно предаване на първоначалния текст, преобразуване на пряката реч в непряка, избор на основно и спомагателни глаголни времена, логическа и смислова цялостност, графическо оформяне на преразказа – всеки нов епизод се пише на нов ред. Преразказите може да бъдат сбити, подробни, с промяна на гледната точка. Конкретно ние ще се спрем на създаването на трансформиращ преразказ от името на литературен герой или от името на неутрален разказвач.