Лапбук за Васил Левски

Знаем ли кой е Васил Левски? С какво свързваме неговото име? Защо всяка година на 18 февруари почитаме паметта му? Има ли нещо, което ни е убягнало от летописа за Дякон Игнатий? Защо са го търсили под дърво и камък? … Отговорите на всички тези въпроси се “крият” в думичките, оцветени в синьо. Кликнете върху тях и ще намерите готови материали за разпечатване, илюстриращи отделни страни от живота на Левски.

 
 

Преди всичко Васил Левски е историческа личност, революционен деятел, организатор на мрежа от комитети за освобождението на България. Но в същото време той е човек със своя лична история, вписал се в контекста на голямата история на Българското възраждане. Днес ви предлагам по един по-различен начин да си припомним делата на Апостола, като изработим подробен лапбук за неговия житейски път.

 

необходими материали

Тъй като преди този лапбук правихме друг на тема “Птиците”, ви е известно, че материалите са по-специфични и трябва да са носители на информация, свързана с темата, като в същото време представляват отделни интерактивни прозорчета под формата на мини книжки, книжки акордеони, разгъващи се страници, фигурни джобове или пликове.

съставяме тематичен план

Добрият план е наполовина свършена работа. Примерно оформление на нашия лапбук може да намерите ТУК.

  • Биография или животопис
  • Портретна характеристика
  • Родословно дърво
  • Мисли на Васил Левски
  • Тефтерчето на Левски
  • Илюстративни снимки на основни моменти от житейския му път
  • Илюстративни снимки на съдбовните места в живота му
  • Левски като литературен герой

оформяме корицата

Принтираме готовата КОРИЦА и прегъваме по пунктирните линии. Оформяме нашата ПАПКА, като във вътрешната част залепваме два допълнителни листа – формат А5. По този начин подготвяме общо девет места за прикрепване на нашите интерактивни прозорчета. Можем също така да оцветим с любима техника за рисуване.

подреждаме съдържанието

Върху оформената папка с двата залепени допълнителни листа с формат А5 поставяме снимка на АПОСТОЛА. Досега са известни общо седем фотографии на Васил Левски. 

Следваме схемата и разпределяме предвидените ИЛЮСТРАЦИИ И СНИМКИ, свързани с Апостола на свободата в предвидените за целта  ПЛИКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ. Удачно е откъм страната на портретната снимка да поставим завещаното ни от Вазов ФОТОГРАФИЧЕСКО ОПИСАНИЕ на Левски. Внимание – състои се от две части, като на гърба при принтирането трябва да се изпише името на активното прозорче.

Преминаваме към мини книжката ЖИВОТОПИС на Васил Левски. Изрязваме по външните непрекъснати линии.  ВНИМАНИЕ – има вътрешна непрекъсната линия, която също се разрязва като прорез. За удобство може да прегънете по ширина и така да направите вътрешния прорез. Прегъваме след това по всички пунктирни линии и нашата мини книжка е готова.

Пристъпваме към оформлението на вътрешните корици на нашата интерактивна папка. В горния десен ъгъл в специален плик поставяме шест популярни МИСЛИ НА ЛЕВСКИ. Под него прикрепваме прозорчето за Левски като ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ.

В горния ляв ъгъл на другата вътрешна корица поставяме готовото РОДОСЛОВНО ДЪРВО.

Непосредствено под родословието залепваме ТЕФТЕРЧЕТО НА ЛЕВСКИ. Оформяме книжка, подобна на книжката ЖИВОТОПИС, но с тази разлика, че тефтерчето има външна корица, т.е. книжката се затваря и затова залепваме само едното прозорче  (гръб) към лапбука.