Христо Ботев – биография

В статията ще намерите различно представяне на биографията на Христо Ботев. Проследен е жизненият и донякъде творческият път на големия български поет и революционер. Записаните като разказ от първо лице интересни и любопитни моменти от живота на Христо Ботев разкриват историческата панорама през биографията на отделната личност. Прекрачването на дистанцията на времето създава оня уют на емпатично (съ)преживяване, а многобройните снимки докосват търсещата любознание душа до Ботевата личност.

За това, че и големите са хора, които също страдат, жалеят или възрадват, личи от текстовете, в които поетът мисли на глас, търси като че ли причините за действията си или изказва мъдрата перспектива на последиците от предстоящи събития.

Кой е Ботев?

Виж добре, читателю!…