Вода и суша – част първа

Планетата Земя е част от голямото космическо семейство. Но има нещо, което я прави уникален и единствен по рода си оцелостен “организъм” със своите особености и специфики. Замисляли ли сте се кое е това нещо? Възможно ли е това да е наличието на живот, или пък може би … разнообразният релеф? Със сигурност обаче, ако нямаше вода и суша, едва ли щеше да съществува днешното пъстро биоразнообразие.

сушата

Дълги години хората са търсили отговор на въпросите: Какво е континент и океан, бряг и брегова линия? Как са се формирали днешните континенти? Какво е количественото съотношение между сушата и водата? Наблюдавали са природата и природните стихии, за да изпълнят със съдържание основни географски понятия и термини. Днес под суша разбираме онази част от земната повърхност, която не е покрита от вода (океани, морета, езера, реки, язовири), чиято обща площ е малко над 149 млн. km2. В понятието суша вписваме седемте континента – Европа, Азия, Северна Америка, Южна Америка, Австралия, Африка и Антарктида, както и всички по-малки и големи острови.

водата

Съществува легенда, според която митичната река Океан измивала плоския диск на земята. С нейното име древните вавилонци и египтяни кръстили “голямата вода”, която днес познаваме като Световен океан, чиято площ  възлиза на 361 млн. kmили 3/4 от земната повърхност. Лесно ще открием на картата четирите океана, като най-големият между тях е Тихият океан с площ от 179,6 млн. km2, вторият е Атлантическият океан – 93, 4 млн. km2, третият – Индийският океан – 74,9 млн. km2, а най-малък е Северният ледовит океан, който е с площ едва от 13,1 млн. km2.

компоненти на океана

Формирането на представа за Световния океан, както и за разположението на земята (сушата) в него, е свързано с разпознаването на основните му компоненти, а именно: залив, пролив, полуостров, остров, лагуна, нос, архипелаг, провлак.

четене на географски форми

Четенето на географски форми представя по-сложни думи, които се използват за описание на природни дадености. В този случай работим с класификации за географски форми. В Детски център “Совичка” има специални материали по география, с които децата се запознават поетапно. Това са опесъчените карти за земните форми, илюстративните карти с реални снимки, терминологичните карти с наименования, описателните карти с дефиниции, книжките за контрол на грешките и експерименталният комплект за визуално онагледяване на земните форми. Всеки един от материалите въвежда детето в света на географията в периода от 3- 6 години,  разпалвайки интереса и желанието му за сериозна географска експедиция през втория етап на развитие – от 6 до 12 години.