Вода и суша – част втора

Вече видяхме, че разположението на сушата във водата определя основните географски компоненти: езеро, остров, проток, провлак, нос, залив, полуостров, лагуна, архипелаг. Изграждането на представа за географските форми е процес, който изисква последователност и поетапност при изпълването на понятията със смисъл. В този случай работим с класификации.

наименуване

Първо презентираме материала за географските форми. Взимаме четири опесъчени карти “Вода и суша” – езеро, остров, залив, полуостров, и ги подреждаме върху работното място. Под всяка от тях поставяме лента с класифицираща дума. Детето поставя съответните контролни карти, съдържащи илюстрация и изписана дума отдолу. 

дефиниране

Прибираме илюстративните карти “Вода и суша” и въвеждаме терминологичните карти. Всяка карта описва една от четирите географски форми. ОСТРОВ – суша, оградена отвсякъде с вода. Детето съчетава думата ОСТРОВ с нейната дефиниция.

контрол на грешката

След като всичките четири терминологични карти са съчетани, използваме контролни карти, за да коригираме евентуални грешки. Контрол на грешката може да се направи и със специално изработената книжка с илюстрации, наименования и дефиниции на всяка от географските форми. За да упражним усвоената информация, може да включим карти, които съдържат компоненти на дефинициите върху хартиени ленти. Детето самостоятелно съчетава терминологичните фрагменти с дефиницията на всяка дума, назоваваща географска форма.

Любим момент за децата при овладяването на материала “Земя и суша” е моментът за експерименти. За целта използваме специалните кафяви релефни табли, в които децата запълват водните участъци с оцветена в синьо вода. Географските форми буквално се рисуват пред очите им. Като продължение на урока за земята и сушата е включването на различни животни, които децата разпределят според местообитанието им.