Примерен сценарий за първа пролет

( за детски ясли и деца от първа група на детската градина)

Замисъл:  Слънчо с топъл нежен глас приканва всички да излязат изпод бялото пухкаво одеяло на Зимата и всички се пробуждат към живот, за да посрещнат първа пролет.
Костюми:  кокичета-2 бр., минзухар, теменужка-2 бр, лале, жълто цвете, зюмбюл (синьо цвете), пеперуди – 2бр., Слънчо, Водещ, щъркел, лястовичка, Дете, Пролет.
Песни:  „Кой почука?”, „Теменужка”,  „Кокиченце момиченце”,  „Щъркел и деца”,    „Лястовичка”, „За китки и венчета”.

Декор: бели и зелени чаршафи, имитация на сняг и трева; хартиени насекоми; весели облачета; усмихнато слънчице.

(Децата запяват песента „Кой почука, кой почука – кап-чук, кап-чук. Излиза Слънчо и се завърта около себе си)

 

Слънчо:

Хей, кокиченца красиви,

Вий къде ли сте се скрили?

І Кокиче:

Аз кокиченце съм бяло,

сред гората разцъфтяло.

ІІ Кокиче:

Имам братче минзухарче,
Кукуряче – за другарче,
синеока теменужка –
моя първа вярна дружка.

 

(Излизат Водещият и І Кокиче. Водещият изпълнява 1 куплет, а І Кокиче – 2 куплет.Изпяват песента „Кокиченце момиченце”. Слънчо и ІІ Кокиче танцуват валса)

 

Детето:

Мое мъничко, Кокиче,
с тънко, нежно стъбълце
що дошло си толкоз рано

сам-само, самичко?!

І Кокиче:

Аз дошло съм тук, детенце,
радост да ви известя,
че таз зима си отива

и пристига пролетта.

І Пеперуда:

Добре дошла си, Пролет мила,
семенцата из одялцето отвила –
от земята да изникнат,

с цветчета пак да се накипрят.

Слънчо:

Пролет – хубавица във гората –
дари брезичките с листата,
елхичките – с по-свежи иглички,

въздуха – с работливи пчелички.

Зюмбюлко:

Топло слънчице припече,
никнат семенца в пръстта.
Щъркелите идат вече.
Пак се връща пролетта.

 

(Децата изпълняват песента „Щъркел и деца” , а щъркелът и лястовичката танцуват ръченицата)

 

Щъркел шарен, дългокрак,
я затракай – трака – трак.
Трака – трак, трака – трак,
я затракай – трака – трак.

 

(Следва стихотворението „Щъркелите”, което се изпълнява ред по ред от различен участник)

 

1. Тук е родният им кът.
2. Те не се боят от път.
3. И отново с пролетта

4. Идват в родните места.

Щъркелчето:

През март зелени пеперуди

накацаха по дървесата.

Лястовичката:

Ветрецът лекичко ги буди

и те размахват си крилцата.

Минзухарко:

Слънчо щом прогони
зимната вихрушка,
цъфна сред шумака

горска теменужка.

Детето:

Вижте й цветчето:
синичко, засмяно –
първото букетче

аз набрах за мама.

Излизат Лаленцето и Зюмбюлко. Изпълняват в дует песента “Синеока теменужка” като двете теменужке танцуват.

 

Синеока, Теменужке,
Теменужке, мила дружке.
Мъничка си и незнаеш

коклко хубаво ухаеш.

Теб децата те обичат
и главички с тебе кичат,
мъничка си и незнаеш
колко хубаво ухаеш.

 

(Следва стихотворението “Слънчо пролетта доведе”, като всеки ред се изпълнява от различен участник).

 

1.Слънчо да погали д’ойде ранобудните цветя.
2.Пролетта доведе за послушните деца.
3.Наедно със бялото Кокиче – малко, сладичко момиче,
4.и червеното Лаленце – най-красивото момченце,
5.той доведе вярна дружка – лилавата Теменужка.
6.Горската поляна мигом съживи,
7.с цвят и аромат прикани пролетните пойни птици.
8.Сладкопойна чучулига във дует със славей пее,
9.а кълвач ритмично сякаш звучни барабани бие.
10.Най-работната от всички черно-бяла лястовичка
11.гнезденце свидно вие тя за свойте мънички деца.

 

(Децата изпълняват песента “Лястовичка”)

 

Под наща стряха лястовичка
във гнездо живей.
И всяка сутрин слушам аз
как чурулика, пей:

-Чурулик, чурулик!

На свойте мили мънички
деца разказва тя
за въздух, за лъчи, пустини
там накрай света.

-Чурулик, чурулик!

Пролетта:

Усмихна се Слънчо със златен лъч,
Глухарченце поникна изведнъж –
накичи го със златен цвят,

направи го по-малък брат.

Водещ:

Всичко тука пее.
Всичко тук играе.
Пролет вече грее
в родния ни край.

 

(Всички се приготвят за „Танца на цветята” с песента „За китки и венчета” Преди започване на музикака децата се подреждат по двойки в кръг, хванати за ръка. Първите няколко такта вървят в кръг, след това спират и се обръщат с лице един към друг. На втората част леко приклякат на метричните времена в музиката и с вдигнати ръце пред гърдите въртят ту едната, ту другата ръка в китката. Към края децата се хващат за ръце и потропвата на място)

 

Чудесно е в гората –
разцъфнали цветята,
отидохме три дружки
набрахме теменужки,
синчец и жълто цвете

за китки и венчета.

С венчетата извити
накичихме косите,
а китка най-голяма
приготвихме за мама. 

 

за финал всяко дете поднася цвете на мама с думите: Честита първа пролет!)