Монтесори среда у дома за бебе

Как да организираме пространството вкъщи в монтесори среда? Какви материали са нужни за интелектуалното и двигателното развитие на бебето? Кога и какво можем да му предлагаме? Как да направим нещата интересни и същевременно полезни? Колко често да сменяме материалите? … Може би пропускам нещо, но в хода на изложението ще се опитам да систематизирам отговорите на въпросите около основните понятия във философията на Мария Монтесори, а именно: дете – педагог – среда.

Чудото на растежа
 

За да възпитаваме детето – пише Мария Монтесори в своя труд “Попиващият ум”, – трябва да го познаваме, а за да го познаваме, трябва да го наблюдаваме, а за да го наблюдаваме, трябва да му дадем свобода. Свободата е единственото средство, което винаги води до най-пълно развитие на характера, ума, чувствата и дава на възпитателя възможност спокойно да наблюдава “чудото” на растежа

Величието на човешката личност започва от раждането на човек. Затова образованието започва още с раждането на детето. Вероятно ще се зачудите какви уроци бихме могли да дадем на това малко същество, което все още не отвръща на думите ни и дори не може да държи главата си изправена. Образованието през този период трябва да се възприема като помощ за развитието на вродените психични способности на детето.

 
Новият път
 

А това ще се случи, като създадем около новороденото комфортна и безопасна обстановка, като наситим обкръжаващото го пространство с интересни и привлекателни материали, които да стимулират интелектуалното и физическото му развитие. Подготвената монтесори среда всъщност представлява умален модел на света или по-точно свят с големината на детето. Тази среда не е застинала схема. Тя се променя, развива и расте заедно с израстването на детето. В нея има строг ред. Разделена е на зони: за сън, за движение, за хранене и за физическа грижа.

 

Изхождайки от факта, че през първите шест месеца се развива сензорната дейност на бебето, трябва да съобразим организацията на нашата монтесори среда с това. Сетивата са първите органи на детето, които започват да функционират. Чрез тях то попива информация от заобикалящата го среда. Средата трябва да стимулира зрително и слухово съсредоточаване на бебето, диференциране на звуците, откриване на източника на звука и развитие на слуха. Водеща дейност е общуването. За тази цел е необходимо възрастният редовно да осъществява емоционален контакт с детето, като му говори приятно и гальовно. Играчките са различни яркооцветени дрънкалки с ясен и мелодичен тон, текстилни или дървени играчки с цилиндрични и сферични форми. До 4-месечна възраст те се окачват на разстояние от 60 – 75 см над гърдите на детето, за да предизвикат вглеждане, фиксиране с поглед, а при разклащане – и вслушване. От 4-я месец играчките трябва да се поставят така над гърдите на детето, че при размахванията с ръце, то да ги достига. Това дава възможност за укрепване на хватателния рефлекс.  

 

 

Интелектът на ръката
 

Развитието на захвата на пръстите на ръката съответства на умственото развитие. Едва когато се е появило желанието да сграбчва, детето обръща внимание на ръката, която му дава възможност да го направи. След 5-я месец хващането на предмети, което първоначално е било несъзнателно, сега става съзнателно. Затова и “дразнителите” на сетивата, уловени с ръката, трябва да активират всички сетива.

 

През петия и шестия месец детето започва да се движи все по-уверено. Главата е укрепнала и погледът търси вече конкретни неща. Все по-съзнателно то започва да изследва средата. За целта е нужно да оборудваме нашето монтесори пространство за 3-6-месечно бебе с мек дюшек за пълзене, над него да поставим огледало за изучаване на изражението, пред огледалото – дървен или метален корниз за придържане, а плътно до стената да разположим ниска етажерка за материалите – дървена сферична играчка за разклащане, дървена или текстилна спирала за разтягане, парчета плат за мачкане, дървени палки за удряне, дрънкалки за възпроизвеждане на звук, умна кутия за натискане на елементи по нея, дървени рингове за низане, топче в кутия, кутия за събиране на жетони, цветни кутии за сортиране. 

 

Важното е детето, докато расте, да участва във всички дейности вкъщи. Може допълнително да събира кестени в кутия, да пуска монети в касичка, да отвинтва и завинтва капачки на шишенца и бурканчета, да защипва щипки по ръба на кутия или кошница, да улавя с цедка топчета от леген с вода, да пресипва боб от купа в купа, да събира вода с гъбичка.