Подвижни игри и броилки

Активната игрова дейност с диалог за възприемането на нови знания у децата е плод на нашите умения как да успеем да привлечем детското внимание. Това може да се постигне чрез силата на дразнителя, повторението, възможността на детето да действа с даден предмет или играчка (да ги пипне, да им поговори…), подвижни игри и пр. За сензорното развитие на детето до неговата първа годинка голяма роля играят нагледните действия на възрастния пред него, съпроводени винаги с говор – показване и преместване на предмет в пространството; название на предмета, звукоподражания, название на свойства и действия, инсценировка на действията.

Бързото развитие на движенията в периода на ранното детство – до втората година – се отразява върху развитието на говора, който се активизира между 16 – 18 месец, когато вниманието и интересът от ходенето се прехвърля върху говора.

Децата имат различни постижения в тази възраст. Всичко зависи от средата, в която живеят, и от възможността да говорят с или на някого (човек, играчка, животинче). Лексикалният запас у някои деца в тази възраст може да достигне до приблизително 100 думи.

Между втората и третата година детето използва както изречения от две думи (Мими пие, Мими яде…), така и сложни изречения; започва да задава многобройни въпроси „Къде (е)?”, „Какво (е това)?”, „Кога?”, „Как?”, „Защо?”… Първоначално въпросителните думи са си думички за общуване. Малчуганите могат многократно да повтарят „какво, какво, какво…”, като не очакват да получат отговор. Постепенно започват да разбират смисъла и начина на употреба на думата-въпрос.

Богатството на речта провокира детската интелигентност. Всяка нова лексема позволява на децата по-добре да разбират това, което възрастните им обясняват. По този начин играта им от опознавателна (до 1г. 6м) минава през изобразителна (до 2 години) и сюжетно-изобразителна (до 2г. 6м.), за да се разгърне в сюжетно-ролева (над 3 г.), т.е. навлиза в етапа  на „в игрите се вживявам в роля”.

За по-голяма  ангажираност  на децата предлагам няколко подвижни игри с подражателни движения и текст за малчуганите  (до 2г. 6м.) и броилки за по-големичките:

І. Подвижни игри

1. Кубчета

Чукат малките дечица

чука, чука, чука, чук

с малки кубчета в ръчица

чука, чука, чука, чук.

Тихо долу ги оставят,

тропат весело с крака

после със ръчички пляскат

ех, че весела игра.

(Децата вземат във всяка ръка по едно кубче и правят същото каквото се пее в песента.)

*****

2.Моето тяло

Къде са ми ръцете?

Ето ги и двете.

Аз ги пляскам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде са ми крачката?

Ето ги и двата.

Аз си тропкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е главата?

Между раменцата.

Аз я връткам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е косата?

Отгоре на главата.

Аз я рошкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е нослето?

В средата на лицето.

Аз го пипам  тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

*****

3.Хайде всички

Хайде всички със ръчички – пляс, пляс, пляс.

Ето вижте както правя, както правя аз.

Хайде всички да подскокнем – хоп, хоп, хоп.

Хайде всички със краченца: троп-троп, троп-троп, троп.

Хайде всички, всички, всички да летим.

Хайде всички като птички ний да полетим.

(Децата са в кръг с протегнати напред ръчички. На „пляс”, „пляс” – пляскат с ръце.При „хоп”, „хоп” подскачат със събрани крака, а на „троп”, „троп” тропват последователно ту с единия, ту с другия крак. На „хайде да летим” – разперват ръце встрани и летят из стаята.)

*****

4.Работливи зайчета

Малки сме, но работливи

ние зайчетата сиви.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

Със краченца ний копаем –

дупки, ямички дълбаем.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

(Ръцете на децата са свити в лактите – имитират лапички на зайче.На първия куплет се движат леко в свободна група, а при „скок-подскок” –ритмично подскачат с две крачета.На „радостен живот” се завъртат весело около себе си.)

*****

5.Тъй люлеем

Тъй люлеем, тъй люлеем кукли и мечета,

тъй люлеем, тъй люлеем песничка им пеем:

На-ни, на-ни, на-ни, на-ни, на-ни.

(Децата могат да са седнали, прави, в кръг, в редица или в свободна група.Изпълняват подражателни движения на люлеене на бебе – свити ръце в лактите.)

*****

6. Бърза весел влак

Бърза, бърза, бърза весел влак.

Гледа, гледа, гледа Слънчо драг.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

През поля, баири хей ура.

Ето влакът спира за игра.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

(Децата са едно зад друго, без да се хващат като имитират с ръцете движението на колелата на влакчето.)

*****

7. Баба Меца

Ходи, броди баба Меца

крушки да събира.

За дечицата си малки

сладки ги подбира.

А след нея тичат, тичат, тичат, тичат

малките мечета с босички крачета.

(Децата ходят в кръг с ръце зад кръста и имитират събиране на крушки от от земята – навеждат се и докосват с пръстчета земята. След това тичат около баба Меца и накрая я прегръщат.)

*****

8.Гъбка

Гъбка червенушка, мъничка пъструшка.

Кацнала в горичка със чадър в ръчичка.

(Децата са в кръг, клекнали ниско долу. Малките гъбки ба-а-авно се изправят и вдигат висо-о-ко ръчички, имитирайки чадър.)

*****

9.Можем ли и ние

Да тръгнем бавно като баба Меца-

да покажем как яде медеца.

Сега да станем зайчета скокливи:

Подскачайте с крачета живо.

И като патенца покрай реката

едно след друго си вървят децата.

Накрая да се хванем за ръчички

и  хорце да тропнем всички.

(Децата изпълняват различно ходене, имитирайки всяко животно или движение.)

*****

ІІ. Броилки:

Да играем е чудесно!

Хайде дружно да вървим!

Кой ще гони? – Много лесно:

Първом да се преброим!

*****

2. Дъжд

От – небето –  дъжд – запръска,

тича – кряка – жадна гъска.

Аз – отивам – да – се – крия,

че – вода – не  пия.

В обла – ка – дъга – блести.

Кой – ще – гони? – ти!

*****

3. Кой да гони?

Аз ли? – Ти ли? – Той ли?

Кой – да гони? – Кой ли?

Аз – излитам – като – птица,

Ти – си мънич – ка – умница,

Той – яде – бонбони,

кой – остава, – да ни – гони?!

*****

4.     Топка

Знам – да хвърлям – топка – леко,

на – далеко, – на – далеко,

през – полета – и – балкани,

през – морета –о – кеани…

Щом – оби – коли – земята,

връща – ми се – пак – в ръката

тя – завчас,

за – това – сега – в играта

пръв – ще бъда – аз!

*****

5. Храбрец

Мишка – скърца – на тавана,

мечка – броди – из – балкана,

лъв – в пустиня – та – реве,

кой – света – ще  о – търве?

Дръж – мишока – на – тавана,

дръж ти – мечка – та – в балкана.

За да – хвана – тоя – лъв,

аз – от тук – излизам – пръв!

*****

6. Мечка

Срещнах – мечка – на – пътечка.

Тя – вървеше – си – полечка,

та – я взех  за  бубо – лечка.

Ревна – тя – със  силен – глас.

Аз – храбрецът – съм – сред – вас,

пръв – ще я – сразя – завчас.

*****

7. Лъв

Ала – бала – порто – кала,

няма – нико – го – да  жаля,

аз съм – пъргав – като – лъв,

за – това – излизам – пръв!

*****

   8. Кой да мижи?

Слънце – то – над  нас – кръжи.

Топло – слънце – я – кажи,

кой – на сянка – да – мижи?

Кой ли? – питаш – Кой?

Който – пръв – излезе, – той!

*****

9. Котка и мишки

Имам – нова – малка – книжка,

с  кротка – котка, – с хитра – мишка.

Котка – та – мишле сънува,

на  заспала – се – преструва.

А – мишлето –

с  опашлето

в дупка – та – добре – се крие.

Мишки – те – ще  бъдем – ние.

Котка – та – ще  бъдеш – ти.

Ще – жумиш – и  ще – броиш

чак – до  три – десет  – и три!

Хоп – троп! – Мишки, – бягайте

и – капан – за котка – слагайте