Подвижни игри и броилки

Няколко подвижни игри ще ви припомня днес. Активната игрова дейност с диалог за възприемането на нови знания у децата е плод на нашите умения как да успеем да привлечем детското внимание. Това може да се постигне чрез силата на дразнителя, повторението, възможността на детето да действа с даден предмет или играчка (да ги пипне, да им поговори…), подвижни игри и пр. За сензорното развитие на детето до неговата първа годинка голяма роля играят нагледните действия на възрастния пред него, съпроводени винаги с говор – показване и преместване на предмет в пространството; название на предмета, звукоподражания, название на свойства и действия, инсценировка на действията.

Бързото развитие на движенията в периода на ранното детство – до втората година – се отразява върху развитието на говора, който се активизира между 16. – 18. месец, когато вниманието и интересът от ходенето се прехвърля върху говора.

Децата имат различни постижения в тази възраст. Всичко зависи от средата, в която живеят, и от възможността да говорят с или на някого (човек, играчка, животинче). Лексикалният запас у някои деца в тази възраст може да достигне до приблизително 100 думи.

Между втората и третата година детето използва както изречения от две думи (Мими пие, Мими яде…), така и сложни изречения; започва да задава многобройни въпроси „Къде (е)?”, „Какво (е това)?”, „Кога?”, „Как?”, „Защо?”… Първоначално въпросителните думи са си думички за общуване. Малчуганите могат многократно да повтарят: „Какво? Какво? Какво?”, като не очакват да получат отговор. Постепенно започват да разбират смисъла и начина на употреба на думата въпрос.

Богатството на речта провокира детската интелигентност. Всяка нова лексема позволява на децата по-добре да разбират това, което възрастните им обясняват. По този начин играта им от опознавателна (до 1г. 6м) минава през изобразителна (до 2 години) и сюжетно-изобразителна (до 2г. 6м.), за да се разгърне в сюжетно-ролева (над 3 г.), т.е. навлиза в етапа  на „в игрите се вживявам в роля”.

За по-голяма  ангажираност  на децата предлагам няколко подвижни игри с подражателни движения и текст за малчуганите  (до 2г. 6м.) и броилки за по-големите:

І. Подвижни игри

1. Кубчета

Чукат малките дечица

чука, чука, чука, чук

с малки кубчета в ръчица

чука, чука, чука, чук.

Тихо долу ги оставят,

тропат весело с крака

после със ръчички пляскат

ех, че весела игра.

(Децата вземат във всяка ръка по едно кубче и правят същото каквото се пее в песента.)

*****

2.Моето тяло

Къде са ми ръцете?

Ето ги и двете.

Аз ги пляскам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде са ми крачката?

Ето ги и двата.

Аз си тропкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е главата?

Между раменцата.

Аз я връткам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е косата?

Отгоре на главата.

Аз я рошкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е нослето?

В средата на лицето.

Аз го пипам  тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

*****

3.Хайде всички

Хайде всички със ръчички – пляс, пляс, пляс.

Ето вижте както правя, както правя аз.

Хайде всички да подскокнем – хоп, хоп, хоп.

Хайде всички със краченца: троп-троп, троп-троп, троп.

Хайде всички, всички, всички да летим.

Хайде всички като птички ний да полетим.

(Децата са в кръг с протегнати напред ръчички. На „пляс”, „пляс” – пляскат с ръце.При „хоп”, „хоп” подскачат със събрани крака, а на „троп”, „троп” тропват последователно ту с единия, ту с другия крак. На „хайде да летим” – разперват ръце встрани и летят из стаята.)

*****

4.Работливи зайчета

Малки сме, но работливи

ние зайчетата сиви.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

Със краченца ний копаем –

дупки, ямички дълбаем.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

(Ръцете на децата са свити в лактите – имитират лапички на зайче.На първия куплет се движат леко в свободна група, а при „скок-подскок” – ритмично подскачат с две крачета.На „радостен живот” се завъртат весело около себе си.)

*****

5.Тъй люлеем

Тъй люлеем, тъй люлеем кукли и мечета,

тъй люлеем, тъй люлеем песничка им пеем:

На-ни, на-ни, на-ни, на-ни, на-ни.

(Децата могат да са седнали, прави, в кръг, в редица или в свободна група. Изпълняват подражателни движения на люлеене на бебе – свити ръце в лактите.)

*****

6. Бърза весел влак

Бърза, бърза, бърза весел влак.

Гледа, гледа, гледа Слънчо драг.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

През поля, баири хей ура.

Ето влакът спира за игра.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

(Децата са едно зад друго, без да се хващат като имитират с ръцете движението на колелата на влакчето.)

*****

7. Баба Меца

Ходи, броди баба Меца

крушки да събира.

За дечицата си малки

сладки ги подбира.

А след нея тичат, тичат, тичат, тичат

малките мечета с босички крачета.

(Децата ходят в кръг с ръце зад кръста и имитират събиране на крушки от от земята – навеждат се и докосват с пръстчета земята. След това тичат около баба Меца и накрая я прегръщат.)

*****

8.Гъбка

Гъбка червенушка, мъничка пъструшка.

Кацнала в горичка със чадър в ръчичка.

(Децата са в кръг, клекнали ниско долу. Малките гъбки бавно се изправят и вдигат високо ръчички, имитирайки чадър.)

*****

9.Можем ли и ние

Да тръгнем бавно като баба Меца-

да покажем как яде медеца.

Сега да станем зайчета скокливи:

Подскачайте с крачета живо.

И като патенца покрай реката

едно след друго си вървят децата.

Накрая да се хванем за ръчички

и  хорце да тропнем всички.

(Децата изпълняват различно ходене, имитирайки всяко животно или движение.)

*****

ІІ. Броилки:

Да играем е чудесно!

Хайде дружно да вървим!

Кой ще гони? – Много лесно:

Първом да се преброим!

*****

2. Дъжд

От – небето –  дъжд – запръска,

тича – кряка – жадна гъска.

Аз – отивам – да – се – крия,

че – вода – не  пия.

В обла – ка – дъга – блести.

Кой – ще – гони? – ти!

*****

3. Кой да гони?

Аз ли? – Ти ли? – Той ли?

Кой – да гони? – Кой ли?

Аз – излитам – като – птица,

Ти – си мънич – ка – умница,

Той – яде – бонбони,

кой – остава, – да ни – гони?!

*****

4.     Топка

Знам – да хвърлям – топка – леко,

на – далеко, – на – далеко,

през – полета – и – балкани,

през – морета – о – кеани…

Щом – оби – коли – земята,

връща – ми се – пак – в ръката

тя – завчас,

за – това – сега – в играта

пръв – ще бъда – аз!

*****

5. Храбрец

Мишка – скърца – на тавана,

мечка – броди – из – балкана,

лъв – в пустиня – та – реве,

кой – света – ще  о – търве?

Дръж – мишока – на – тавана,

дръж ти – мечка – та – в балкана.

За да – хвана – тоя – лъв,

аз – от тук – излизам – пръв!

*****

6. Мечка

Срещнах – мечка – на – пътечка.

Тя – вървеше – си – полечка,

та – я взех  за  бубо – лечка.

Ревна – тя – със  силен – глас.

Аз – храбрецът – съм – сред – вас,

пръв – ще я – сразя – завчас.

*****

7. Лъв

Ала – бала – порто – кала,

няма – нико – го – да  жаля,

аз съм – пъргав – като – лъв,

за – това – излизам – пръв!

*****

   8. Кой да мижи?

Слънце – то – над  нас – кръжи.

Топло – слънце – я – кажи,

кой – на сянка – да – мижи?

Кой ли? – питаш – Кой?

Който – пръв – излезе, – той!

*****

9. Котка и мишки

Имам – нова – малка – книжка,

с  кротка – котка, – с хитра – мишка.

Котка – та – мишле сънува,

на  заспала – се – преструва.

А – мишлето –

с  опашлето

в дупка – та – добре – се крие.

Мишки – те – ще  бъдем – ние.

Котка – та – ще  бъдеш – ти.

Ще – жумиш – и  ще – броиш

чак – до  три – десет  – и три!

Хоп – троп! – Мишки, – бягайте

и – капан – за котка – слагайте.

 

Приятни и забавни мигове с описаните подвижни игри и броилки!