Игрите с пръсти

Игрите с пръсти и гимнастика на ръцете. Защо това е важно?

За развитието на умения за самообслужване първо трябва да се подготвят пръстчетата за тази цел. Колкото по от рано възпитаваме сръчност у детето, толкова по-скоро то ще започне да се облича  и съблича самостоятелно, да си закопчава и разкопчава копчетата на якето или блузата, да си сгъва и подрежда дрехите и т.н. На езика на педагогиката раздвижването на пръстите и китките на ръцете е от значение както за създаване на точното действие при писане, така и за цялостното активизиране на детето. Мускулното освобождаване и упражненията с ръцете влияе дори върху говорната дейност.

(очила)
Още в Древен Египет съществува становището, че когато пишем, мисълта ни „слиза” по ръката и оживява в написаното отпосле. Затова, че игрите с пръсти са важни, показва отношението на френските медици Гаспард Итар и Едуард Сегин, както и на енциклопедиста Русо. М. Монтесори споделя, че сензорно-двигателният интелект се развива с помощта на ръцете. Ръцете стават средство за реализиране на мисълта. Чрез тях по пътя от ДЕЙСТВИЕ-то през ОБРАЗИ-те до СИМВОЛИ-те детето постепенно овладява езика и комуникацията.
 

(коте)
(зайче)
(човече)
(таралеж)
(козленце)

Един от първите целенасочени уроци по комуникация е малката игра, в която възрастният протяга показалеца си към детето, а то отговаря със същото, като координира движението с кратката дума “Боц!”. Синтетичната комплексна комуникация с възрастния се осъществява и при познаните фолклорни игри “Буба лази, лази, търси де да влази…”, “Пиу, пиу, вранке…”, “Варило мишле кашичка”.

Пиу, пиу, вранке

Пиу, пиу, вранке,

Де си яла, де си пила?

-У цареви двори.

-Какво прави царица?

-Малко дете държеше,

шапчица му шиеше.

-Фърррр!

Кац – кац – кац…

Учавстват две деца или дете и възрастен. С палец, показалец и среден пръст едното дете като с човчица защипва кожичката на китката на другото. В такт с наричането ръцете заедно ритмично се повдигат. В края на играта – “Фъррр!” – ръцете рязко се повдигат и “кацат”, потропват пръсти, по раменцата на първото дете.

Варило мишле кашичка

Варило мишле кашичка. (2)

На туй пръстче дало. (4)

На най-малкото не дало –

кашичката се свършила…

То вървяло, плакало. (3)

Тука – тука – тука се скрило…

Лявата ръка се поставя с длан нагоре и с леко свити пръсти – наподобява паничка. С показалеца на дясната ръка се върти върху дланта на лявата – имитация на лъжичка в паничката. При думите “на туй пръстче дало” се посочват и свиват поред палецът, показалецът, средният и безименият. А когато най-малкото пръстче “вървяло и плакало”, показалецът и средният на дясната ръка тръгват като крачета и погъделичкват детето.

Свито, свито юмруче

Свито, свито юмруче.

Кой ли ще го отключи?

Да изправим пръстленца

пет работни братленца.

Пръстите на ръката са свити на юмрук. Един по един се разгъват.

Моето семейство

Този пръст е дядото   (сгъва се палецът).

Този пък е бабата   (сгъва се показалецът).

Този тук е таткото   (свива се средният).

А пък този – майката   (свива се безименият).

Малкият съм аз   (свива се кутрето).

Радвайте се с нас   (всички пръсти се свиват и разпускат неколкократно).

 

Дай, бабо, огънче

– Дай, бабо, огънче!

– Ела по-нагоре.  (4)

Дай, бабо, огънче!

– Влез и си вземи.

– Страх ме е от кучето.

– То не е тука. Влез и си вземи.

– Бау – бау – бау – бау!

В тази популярна игра върховете на пръстите на двете ръце на единия участник са съединени. Като по стълбичка вторият изкачва едно по едно препятствията с думите: “Дай, бабо, огънче!” спира на кутретата, на безимените, средните и стига до показалците – наднича в оградката. При думите: “Влез и си вземи.” мушва ръчичка в “дворчето”, а “кучето” скача да я хване.

 

Дом

От свита в юмрук ръка разгъваме последователно пръстче по пръстче с думите: “ Раз, два, три, четири, пет – излезли пръсчетата на игра” Свиваме ги бавно и последователно с думите: “Раз, два, три, четири, пет – вкъщи се прибраха пак”.

Мий, мий, ръчички

Мий, мий, ръчички

в топлата водичка,

а пък мръсната вода

ще изхвърлим ей така.

Китките извършват движения като при миене. После ръцете се разтварят и рязко се повдигат, като че ли изхвърлят съд с вода.

Много от популярните игри с пръсти са съпроводени не само с текст, но и с песен. Такива са “Хей, ръчички”, “Пеят, скачат палците”.

Хей, ръчички

Хей, ръчички, хей ги две-

те ми служат най-добре.

Едната мие другата,

а пък двете – лицето.

Таз ръка е дясната,

а пък тази – лявата.

Цапа, цапа ръчички,

тупа-лупа – мънички.

Да се хванем за ръце,

да направим колелце.

Трака – трака колелце,

туй е нашето хорце.

Детето е вдигнало двете ръце пред себе си и извършва движенията, които текстът подсказва. Движенията се правят бавно и плавно.

Пеят, скачат палците

Пеят, скачат палците.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Пеят, скачат показалците.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Пеят, скачат средните.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Пеят, скачат безимените.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Пеят, скачат малките.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Пеят, скачат всичките.  (2)

Пейте, скачайте, весели деца!  (2)

Детето е свило пръстите на ръцете, изпъва поред тези, за които се пее в съответната строфа и извършва с тях ритмични движения в такт с мелодията.

Децата харесват игрите с пръсти. Те са приятни, но същевременно развиват фината моторика и координацията на движенията, активизират вниманието, паметта, мисленето, речта и творческото въображение.