За Деня на народните будители

Сценарият предвижда организиране и провеждане на състезание викторина “Народните будители”, подходящо за ученици в 4., 5. или 6. клас. Всеки от отборите предварително разработва презентация, като представя един народен будител или по един символ на будителството – книга, училище и т.н. и към своята презентация задава три въпроса към противниковия отбор.

Първи водещ: Нашият народ е страдал много. На три пъти Българското царство е пропадало. Около пет века българите са търпели игото на османските турци. Не е било лесно да се бранят от гърците, които искали да погърчат народа. Понякога на народа дотолкова му дотягало, че скланял глава и търпял чуждите господари.

Втори водещ: Но през всички времена, и през най-тежките, имало будни българи, които сякаш стояли като стража на пост, за да напомнят на измъчения народ, че не бива да забравя своя език, своите песни и своите традиции. Утешавали го като му казвали, че щом някога сме имали голямо и силно царство, пак ще имаме.

Първи водещ: Тия достойни българи наричаме народни будители. Челно място на народните будители заема скромният, но горещо любящ своя народ, отец Паисий. След него иде дълга върволица от будители, все по-учени, но всички еднакво големи по душа и сърце.

Втори водещ: И Раковски, и Левски, Христо Ботьов, братя Димитър и Константин Миладинови, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много още други – са все народни будители. 

Първи водещ: Всички те са работели неуморно, ден и нощ за доброто и свободата на българския народ. Затова всяка година на първи ноември честваме тяхната скъпа за нас памет. Още в далечната 1922 година Народното събрание обявило деня 1 ноември за празник на всички “заслужили българи”, на всички родолюбци, допринесли за пробуждането и развитието на българския дух. 

Втори водещ: Идеята за Деня на будителите „подсказал“ един обикновен български селянин, който в писмо до просветния министър – Стоян Омарчевски, описал, че трябва да отдаваме почит на големите българи, които са ни направили народ – Левски, Ботев, Каравелов… Инициативата подели и други бележити автори като народния писател Иван Вазов, професор Беньо Цонев, професор Любомир Милетич и др., а името на празника дал професор Боян Пенев. В своята пламенна реч пред Народното събрание Стоян Омарчевски заявил:

Първи водещ: „Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности, българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички ония морални и културни качества, които носи в душата си…  Нека Денят на Св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители. Те са малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставили никога народните идеали да бъдат помрачени. Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкористно и всестранно развитие. Те са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее.”

Втори водещ: През 1923 г. с указ на цар Борис III  денят 1 ноември бил обявен за общонационален празник на заслужилите българи. След дълго прекъсване (от 1945 г. до 1992 г.) с решение на 36-ото Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновила традицията на празника по идея на Петър Константинов, председател на общонародно сдружение “Мати Болгария”.

Първи водещ: Пожелаваме на учителите, на библиотекарите, на журналистите и на издателите да съхраняват духа на възрожденските будители, а на себе си – да пренасяме във времето нашата привързаност към знанието и словото.

Втори водещ: В този ред на пожелания искам да отбележа, че в навечерието на 1-ви ноември, ние – учениците от Х училище, ще почетем по интересен начин делото на народните будители. Нашите възпитаници ще вземат участие в съревнователна викторина „Поклон, будители!“, която е на историческа и литературна тематика и ще протече в четири кръга. За плавната организация на състезанието викторина сме поканили за наши сътрудници ученици от 7. клас, които ще запознават участниците със задачите и ще отчитат безпристрастно верните отговори.

Нашите помощници са:… Давам думата на седмокласниците.

Седмокласник I: Поставям начало на днешната викторина състезание. Моля участниците внимателно да изпълняват указанията и да дават изчерпателни отговори.

Първата задача се нарича ПЪЗЕЛ.

Пред всеки от ученическите екипи са разположени 12 елемента на пъзел – Паметниците. При сглобяването му ще получите паметник на историческа личност, която е в списъка на народните будители. Отборът, който подреди пъзела, трябва да представи с факти своята историческа личност, като отговори на следните въпроси: Как се казва? Коя е рождената дата? Кое е родното място? Защо личността от снимката е в списъка на народните будители? Можете ли да добавите и други любопитни факти от живота на тази личност?

За всеки верен отговор състезателите получават по една точка.

Седмокласник II: Докато журито оценява отговорите, искам да ви попитам дали знаете кои са символите на будителството.

Седмокласник III: Допускам, че ще намерим отговора в следващата задача, в която учениците ще презентират по един такъв символ.

Седмокласник IV: Тогава да преминем към следващото задание. Ще помоля отбор А да излъчи свой представител, който да презентира своя будител, а останалите участници внимателно да вникнат в съдържанието, тъй като ще отговарят след това на поставените въпроси към презентацията. За всеки верен отговор състезателите получават по една точка.

Презентиране на “Рибния буквар” от д-р Петър Берон и Априловската гимназия в Габрово

Седмокласник I: И тъй като стана дума за Петър-Бероновия “Буквар с различни поучения, предлагам да разгърнем страниците на тази първа детска енциклопедия и да прочетем някои от нейните мъдри ответи. Ще помоля моите помощници да раздадат на всеки от участниците по една страница от „Рибния Буквар“ с написаните мъдрости. Не всички страници обаче съдържат текст. На една от тях се намира вашата задача – ДА ЗАПИШЕТЕ своя умен ответ, като се вдъхновите от вече прочетените.

Печели този отбор, чиято мъдрост е оригинална.

Седмокласник II: Настъпи същинската част в нашата викторина състезание „Поклон, будители!“, в която ние ще задаваме въпроси, а вие ще отговаряте. Всеки, който отговори вярно, печели точка. 

  1. В кой манастир в Света гора е завършена Паисиевата история?

Книгата е започната в Хилендарския манастир, но както отбелязва самият Паисий, тя е завършена в Зографския.

  1. Кой е авторът на „Мамино детенце”?

Любен Каравелов

  1. Кой е главният герой в разказа на Вазов “Апостолът в премеждие”?

Васил Левски 

  1. Какво означава будител?

Будители, са всички онези родолюбиви българи, които са просвещавали народа и са го карали да се гордее със славното си минало.

  1. Защо Васил Априлов е включен в списъка на народните будители?

Дарява средства за построяване на първото българско светско училище.

  1. Кой е написал първия български роман? Назовете името на романа.

Иван Вазов, „Под игото“

  1. Кога за първи път се чества Денят на будителите?

1 ноември 1923 г.

  1. Къде за пръв път се чества Денят на народните будители?

В гр. Пловдив

  1. Как ще разтълкувате думите на Константин-Кирил Философ: „Голи са народите без книги“?                                                                        

В книгите се съхранява историческата памет на народите.

Седмокласник III: Днес учениците от Х училище провериха своите знания по литература и по история, като се съревноваваха помежду си и показаха колко много знаят за народните будители. Въпросите бяха поставени нестандартно, по интересен начин, като включваха допълнителен материал, който не е залегнал в учебниците.

Седмокласник IV: Въпреки това състезателите не се затрудниха. Напротив – отговаряха точно и пълно, като се състезаваха и допълваха отговорите си. Резултатът от началото до края беше много оспорван. Нека поканим журито да съобщи резултатите и съответно кой е печелившият екип.

Седмокласник I: Поздравления за участниците! Викторината, се проведе в чест на народните будители, отдали живота си за пробуждането на българския дух и съзнание. Днес с играта си, със знанията си, нашите ученици им отдадоха заслужена почит.