Първият учебен ден

Първият учебен ден или началото на всяка учебна година е вълнуващ момент. Срещаме се със своите приятели и учители. Припомняме си смешни и интересни случки от учебното ежедневие, смеем се на стари грешки, гледаме по-мъдро на дребните закачки и шеги.

Най-вълнуващ е обаче първият учебен ден за първокласниците, които за пръв път ще прекрачат прага на училището, за пръв път ще навлязат в света на буквите и в царството на книгите. За тях сме подготвили един кратък ЕТЮД, който може да бъде разигран като куклен театър или на “голяма сцена” от настоящите петокласници.

Спира Мишо на двора и пита: “Где ще идеш утре, Анче?” Анчето отговаря: “Утре ще ида на училище.” Чула враната, кацнала на тополата и гракнала: “Утре ще ида на училище!” Чул заекът. И той викнал същото. И петелът изкукуригал. На другия ден се втурнали животните към училището. Всички искали да станат умни. Най-напред вървял буквара, подир него – Анчето, подир Анчето – леля кукумявка, подир нея – зайчето, подир него – котката, подир нея – петлето, най-отзад били патиците. И мастилницата тръгнала и черната дъска излязла нова от дърводелницата. А ябълката се търкулила и викнала: “При кое дете ще отида аз, та сили да му дам за в клас!”

И нека с благопожелания започнем първия учебен ден – да бъдем приятели с познанието, но човечни във взаимоотношенията си по пътя целеустремен!