Лапбук за народните будители

Знаем ли кои са народните будители? Какво място заемат в културното развитие на България? Защо всяка година на 1 ноември почитаме паметта им? Можем ли да допълним в летописа нови имена?  Много са въпросите около датата и съдържанието на празника, който отбелязваме като Ден на народните будители. Предлагам ви един по-различен начин за илюстриране на смисловата страна на датата 1 ноември, като изработим подробен лапбук. Подобни интерактивни папки сме правили за Васил Левски, за птиците и за растенията

необходими материали

Материалите, които са по-специфични, тъй като едновременно трябва да са носители на информация по темата и да представляват отделни интерактивни прозорчета под формата на мини книжки, книжки акордеони, разгъващи се страници, фигурни джобове или пликове, може да откриете в края на статията и да ги разпечатате. За тези, които желаят да допълнят информацията, този път съм предложила идеи за допълнителни дейности на тема: “Народните будители”. По този начин смятам, че ще провокирам не само читателския интерес, но и изследователската активност и творческото мислене на подрастващите.

Тематичен план

  • Народен будител
  • Денят на народните будители
  • История на празника
  • Представяне на някои личности
  • Първи български издания
  • Съждения и послания 
  • Химн за будителите

алгоритъм на работа

Оформяме корицата, като прегъваме по пунктираните линии. Във вътрешната част залепваме два допълнителни листа – формат А5, като по този начин подготвяме общо девет места за прикрепване на интерактивните прозорчета в нашата папка.

 

Движим се по схемата, подреждайки информацията по темата. След като оформим корицата, върху прикрепените допълнителни листове залепваме папируса с портретите на девет от българските будители. Продължаваме с пространството от прегънатия допълнителен лист под колажа. Там залепваме книжката “Народни будители”. Изработваме я, като изрежем цялостно по външните плътни очертания, прегънем по дължина на две. Правим прорез по очертаната вътрешна плътна линия, след което прегъваме по пунктирите. Залепваме. В горното допълнително пространство прикрепваме стрелката книжка “Из речта на Стоян Омарчевски”. Прегъваме по вътрешните пунктирани линии и оформяме триъгълник, като внимаваме надписът да остане от външната страна. Запълваме пространството на гърба от допълнителните листове. Горе поставяме ребуса с “Първите български издания”, а долу – плик с идеи за активности по темата. Във вътрешната лява част на корицата отгоре поставяме книжката акордеон “Народен будител”, а под нея – “Химн за народните будители”. Във вътрешната дясна част на корицата отгоре поставяме мини книжката “1 ноември 1927 г”, а под нея – плика за “Съждения”.