В очакване на Баба Марта

Баба Марта след Дядо Коледа е най-очакваният гост в празничните ни дни. Всяка година на първи март тя грабва своите бели и червени прежди и приготвя кичести мартеници за здраве и късмет на мало и голямо.

Очакването на щедрата старица е не по-малко трепетно, което съвсем естествено стана водещ акцент в предложения сценарий, подходящ за деца в трета или в четвърта група на детската градина. 

Участници: 8 дечица

 

Първо дете: Връзваме си мартенички – белички, червени,

да посрещнем ранна пролет весели, засмени.

Цъфна бялото кокиче, минзухар жълтее, 

а в напъпилите клони малка птичка пее.

Веч избягаха мъглите, слънцето огрява.

Радостни сме ние всички – пролетта настава!

 

Второ дете: Тази пъстра мартеничка баба ми я върза –

да съм като лястовичка пъргава и бърза.

Както тя е от коприна бяла и червена,

да съм цялата година румена, засмена.

И ще стана аз тогава хубава, голяма,

весела, щастлива, здрава – също като мама.

 

Трето дете: Баба Марта наближава. Иде, иде веч.

Минзухарът съобщава, че не е далеч.

Мартенички за децата тя сега преде –

да ги върже на децата, да ги донесе.

 

Четвърто дете: Взела две игли от Ежко,

прежда от върбите взела,

Баба Марта тази заран

мартенички е изплела.

Ето ти една за здраве,

ето ти една за сила –

Баба Марта на децата

пролет днес е подарила.

 

Пето дете: На полянка сред горица

пролет мила хубавица

ризка от канарче шила,

с цветен бод я украсила. 

На ръкавите – кокиче,

на вратлето – игличе,

теменужки за герданче,

минзухарче за коланче.

 

Шесто дете: На зелената поляна глъч и веселба настана.

Баба Марта е дошла с мартенички и цветя.

Нека е добре дошла – с нея идва пролетта!

Една руса хубавица скоро тук ще е, дечица.

Носи слънце и цветя – Пролет се нарича тя.

 

Седмо дете: Врабчо весело запява:

– Зимата си заминава.

Бялото кокиче спи,

сняг навън не вали.

 

Осмо дете: Баба Марта бързала,

мартенички вързала –

бели и червени

на дечицата засмени.