“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”:

Един нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава.

Насоки за размисъл при създаване на тезата: 

1. Чии са думите? – На повествователя от повестта “Немили-недраги”

2. Какъв акцент поставят? – Върху обобщената характеристика на хъшовете 

3. Как тълкуваме думите? – Самотни и унизени, българските хъшове страдат от своето жалко съществуване, понасяйки кръста на мъченичеството си.

4. Какво е мястото им в текста? – Част от лирическото отстъпление във втора глава на Вазовата повест “Немили-недраги”

5. Каква е връзката на цитата с елементите от творбата? – Изразът е може би най-яркото и запомнящо се представяне на живота на хъшовете в чужбина в годините преди Освобождението. Той съдържа обобщената представа за тези страдалци мъченици – всекидневната, принизяваща и героическата, величаеща. 

6. С какви изразни средства е постигнато внушението? – Умело подбраните епитети акцентират върху самотата и мизерията, пред които браилското ежедневие изправя хъшовете. Животът им на емигранти е представен чрез метонимния израз “подвизи, дрипи и слава”, разкриващ тяхното минало, настояще и бъдеще. “Немили-недраги”, обречени на унижения и пренебрежение, затворени в клетката на безразличието, “балканските орли” са готови на саможертва в името на своя най-висш идеал – свободата.

Примерна теза:

В лирическото отстъпление от втора глава на Вазовата повест “Немили-недраги” намира място обобщената характеристика на хъшовете. Самотни и унизени, те страдат от своето жалко съществуване, понасяйки кръста на мъченичеството си. Животът им на емигранти е представен чрез сполучлив метонимен израз, разкриващ тяхното героично минало, изпълнено с “подвизи” под знамето на боевете, унизително настояще, съпътствано от бедност и лишения, славно бъдеще, продиктувано от жертвоготовността им в името на отечеството. “Немили-недраги” в чуждата земя, обречени на страдание и пренебрежение, затворени в клетката на безразличието, “балканските орли” са готови на саможертва в името на своя най-висш идеал – свободата на България.