Лапбук – иновация в действие

Лапбук или т.нар. папка с активни прозорчета e интересен, но и ефективен начин за подреждане на различна по съдържание и обем информация. Специално за нуждите на Детски образователен център “Совичка” разрботих няколко тематични интерактивни папки, част от които съм публикувала, а сега подреждам списъчно за лесно и бързо откриване. Всяка от темите е методически описана и практически представена. Работните листове са под формата на хиперлинкове, оцветени в тъмносиньо.

Според темата нашият лапбук може да бъде с историческо съдържание, природонаучно изследване, географско проучване, литературно-логическо интерпретиране, а според своя дизайн – обикновен, тип “вестник”, пълноцветен, черно-бял. Относно начина на изработка всеки лапбук е уникален и това донякъде обяснява защо отделям специално място в статиите за технологичната част. 

За тези от вас, които не са наясно как се прави лапбук, споделям специален пътеводител и кратко видео, в което показвам как се сгъват листовете под формата на книжки акордеони, мини книжки, подвижни стрелки, пликове за съхранение и пр.

В следващите редове ще се опитам да подредя списъчно качените в сайта статии, в които съм споделила технологичното описание и работните листове за конкретен лапбук, като същевременно групирам папките и по критерий тематика на съдържанието.

I) Исторически личности и събития:

1. Васил Левски

2. Народните будители

II) Ботаника и зоология

1. Растенията

2. Птиците

3. Насекомите

III) Анатомия и физиология на човека

1. Човешкото тяло

IV) География

1. България

2. Планетата Земя