Ежедневието на праисторическите хора

Днес ще поговорим за ежедневието на праисторическите хора и по-конкретно за ежедневието на неандерталците. Ще разсъждаваме върху техния начин на живот, за да регистрираме как са се справяли с трудностите, как са преодолявали капризите на времето, как са набавяли храната си, как са изработвали облеклото си и оръдията на труда. 

праисторическото жилище

По време на своите номадски придвижвания неандерталците отсядали предимно в пещери или в заслоните на скални издатини. Понякога строели колиби от колове, забити в земята и преплитали клони, които покривали с кожи. Ако обаче в района нямало клони, праисторическите хора издигали колиби от кости на мамут и също ги покривали с кожи. В специално направено огнище опазвали безценния огън.

Жените почиствали кожите на уловения дивеч. Обработвали я с растителни сокове или я опушвали леко, за да остане мека. Пробивали дупки по краищата с каменни шила и с животински жили съшивали дрехи. Съшитите парчета кожа прикрепяли към телата си с кожени ремъци, прекарани през дупките. Увивали в кожи и краката си, за да се предпазят от непоносимия студ по време на последния ледников период.

облекло

готвене

Неандерталците се изхранвали почти изцяло с месото на дивите животни, които ловували. Преди около 30 000 години те се научили да палят огън върху големи плоски камъни. По този начин се топлели. По някое време почиствали сгорещените камъни от пепелта и поставяли върху тях парчетата месо. Приготвено по този начин, добре опеченото месо се дъвчело много по-лесно и имало по-добър вкус.

За своите нужди неандерталците изработвали стъргалки за кожа, обикновени и двустранни върхове за копия и брадви. По своята форма брадвите наподобявали юмручните клинове, но били направени много по-здраво. Използвани били за рязане, пробиване и обработка на дърво. Освен това неандерталците приготвяли лепило от брезова смола (преди 80 000 години), а това свидетелства за развитие на техническите им умения.

сечива