Защо е важен дневният режим?

За да не ви се случва непрекъснато да се чудите защо хленчи бебо, може предварително да си изясните причините за неговото безпокойство. Гладен ли е? Време за сън ли е? Или си търси полагаемата за деня разходка на чист въздух. В помощ ще ви се притече т. нар. дневен режим.

Ранното детство (0 – 3 години) е период, характеризиращ се с организацията за правилното възпитание на човека. Несполуките в тази насока водят до различни проблеми в отглеждането и развитието на детето. Една японска поговорка гласи: „Това, което направиш с детето си до 3 години, не можеш да го премахнеш и след 100 години.”

Правилното психично развитие, укрепването на здравето на децата и пълноценното им физическо развитие са невъзможни без оптимално изграден дневен режим. Удовлетворяването на жизненоважните потребности на детето от достатъчен сън, питателна храна и активно бодърстване е основата за организирането на денонощието. Спазването на режимните моменти приучава детето към полезни навици и правилно разпределение на времето. Необходимо е да се търси баланс между съня, храненето и бодърстването. Ще поместя няколко примерни дневни режима за деца от 0 до 3-годишна възраст.

 

І. Примерен дневен режим за дете от 0 до 1 месец

ИмеЧас 1Час 2Час 3Час 4Час 5Час 6Час 7
СЪН7.00 - 9.30ч.10.00 - 12.30ч.13.00 - 15-30ч.16.00 - 18.30ч.от 19.00ч. - нощен сън
ХРАНЕНЕ6.30ч.9.30ч.12.30ч.15.30ч.18.30ч.21.30ч.0.30ч.
БОДЪРСТВАНЕдо 30 минути след хранене

 

ІІ Примерен дневен режим за дете от 1 месец до 5 месеца

(един месец се прави плавно преминаване към нова режимна организация)

ИмеЧас 1Час 2Час 3Час 4Час 5Час 6
СЪН8.00 - 9.30ч.11.00 - 12.30ч.14.00 - 15.30ч.17.00 - 18.30ч.от 20.00ч. - нощен сън
ХРАНЕНЕ6.30ч.9.30ч.12.30ч.15.30ч.18.30ч.21.30ч.
БОДЪРСТВАНЕ6.30 - 8.00ч.9.30 - 11.00ч.12.30 - 14.00ч.15.30 - 17.00ч.18.30 - 20.00ч.

 

Организация на бодърстването – през първите 6 месеца се развива сензорната дейност на бебето. Стимулира се постигането на зрително и слухово съсредоточаване, диференциране на звуците, откриване източника на звука, развитие на слуха. Водеща дейност е общуването. За тази цел е необходимо възрастният редовно да осъществява емоционален контакт с детето, говорейки му приятно и гальовно. Играчките са различни яркооцветени дрънкалки с ясен и мелодичен тон. До 4-месечна възраст играчките се окачват на разстояние от 60 – 75 см над гърдите на детето, за да предизвикат вглеждане, фиксиране с поглед, а при разклащане – и вслушване. От 4-я месец играчките трябва да се поставят така над гърдите на детето, че при размахванията с ръце, то да ги достига. Това дава възможност за укрепване на хватателния рефлекс.

 

ІІІ Примерен дневен режим за дете от 5 месеца до 11 месеца

(1 месец се прави плавно преминаване към нова режимна организация)

ИмеЧас 1Час 2Час 3Час 4Час 5
СЪН9.00 - 10.30ч.12.30 - 14.00ч.16.00 - 17.30ч.от 20.30ч. - нощен сън
ХРАНЕНЕ7.00ч.10.30ч.14.00ч.17.30ч.20.00ч.
БОДЪРСТВАНЕ7.30 - 9.00ч.11.00 - 12.30ч.14.30 - 16.00ч.18.00 - 20.00ч.

 

Организация на бодърстването – през втората половина на кърмаческата възраст е хубаво да предлагате на детето си различни играчки с възможност за различна манипулация с тях (например неваляжки за разклащане, удобни и гъвкави пластмасови спирали за разтягане, парчета мек плат за мачкане, малки барабанчета и палки за удряне, дрънкалки за възпроизвеждане на звук, малки кубчета за чукане едно в друго). А с цел укрепване на общи движения и действия за този възрастов период, използвайте заниманията за “Довиждане”, “Пляс-пляс ръчички”, “Криеница”, “Подай ръка”, “Колко е голям”, “Боц-боц пръстче”. Второто полугодие е и периодът за подготовка на начален активен речник. На детето се показва яркооцветена играчка и се извършват с нея различни действия с цел да се привлече вниманието му и при назоваване името на играчката да се осъществи визуално-кодово послание (играчка-име). Постепенно се внасясят нови играчки и предмети. Едва тогава може да затвърдите разбирането на названията чрез игрите “Вълшебната торбичка” – изваждате от торбичка някаква играчка и детето я назовава, “Подай ми” – по словесно указание детето трябва да донесе конкретния предмет или играчка, “Къде е..?” – да посочи къде е играчката.

 

ІV Примерен дневен режим за дете след 11 месеца

ИмеЧас 1Час 2Час 3Час 4
СЪН9.30 - 11.30ч.14.00 - 16.00ч.от 20.30ч. - нощен сън
ХРАНЕНЕ8.00ч.12.00ч.16.00ч.19.45ч.
БОДЪРСТВАНЕ7.00 - 9.30ч.11.30 - 14.00ч.16.00 - 20.30ч.

 

Организация на бодърстването – до 1г. и 6м. детето спи два пъти дневно като от 1г. и 4м.сутрешния сън от 1 1/2ч. постепенно става на 1 час сън. По този начин плавно се преминава към по-продължително бодърстване. Показател за преминаването на еднократен сън е не само възрастта, но и здравословното състояние на детето. През този период детето се приучава към самостоятелност – подготовка за сън, обличане и събличане на пижамката, тоалетна, самостоятелно хранене, както и изграждане на навици за чистота и естетика. Познавателната активност на детето вече е по-голяма и то ще изисква от вас да обличате света около него с названия и думи, да го осведомявате за всяко предстоящо действие, да “разговаряте” и “отговаряте” на малкия Защонко.

 

V Примерен дневен режим за дете на 2-3 години

ЧасДействие
6.30 - 7.30ч.събуждане, тоалет
7.30 - 8.00ч.утринно раздвижване, подготовка за закуска
8.00 - 8.30ч.закуска
8.30 - 9.30ч.

игри с играчки, време за "уроци", подготовка за сън

(за дете до 1г.6м.)

9.30 - 11.00ч.

разходка за дете над 1г.6м.

сън за дете до 1г.6м.

11.00 - 11.45ч.

подготовка за обяд за дете над 1г.6м.

събуждане и тоалет за дете до 1г.6м.

11.45 - 12.30ч.обяд
12.30 - 13.00ч.време за "уроци" за дете до 1г.6м., подготовка за сън
13.00 - 15.30ч.сън
15.30 - 16.00ч.събуждане, тоалет
16.00 - 16.30ч.следобедна закуска
16.30 - 19.00ч.занимания, игри с играчки, разходка, развлечения
19.00 - 19.45ч.подготовка за вечеря, вечеря
19.45 - 20.30ч.игри с играчки, тоалет, подготовка за сън
20.30 - 6.30ч.нощен сън

VІ Примерен дневен режим за дете на 3 години

ЧасДействие
6.30 - 7.30ч.събуждане, тоалет
7.30 - 8.00ч.утринна гимнастика, подготовка за закуска
8.00 - 8.30ч.закуска
8.30 - 9.30ч.

 
игри с играчки, време за "уроци"

 

9.30 - 10.00ч.

игри с играчки, подготовка за разходка

 

10.00 - 11.30ч.разходка и игри на открито
11.30 - 11.45ч

подготовка за обяд

11.45 - 12.30ч.обяд
12.30 - 13.00ч.игри с играчки, подготовка за сън
13.00 - 15.30ч.сън
15.30 - 16.00ч.събуждане, тоалет
16.00 - 16.30ч.следобедна закуска
16.30 - 19.00ч.занимания, игри с играчки, разходка, развлечения
19.00 - 19.45ч.подготовка за вечеря, вечеря
19.45 - 20.30ч.игри с играчки, тоалет, подготовка за сън
20.30 - 6.30ч.нощен сън

Организация на бодърстването – може да се съобразите с това, че през този период детето имитира действията и говора на възрастен; преструва се и играе различни роли;  мисли вече какво би могло да се случи;  проявява завидно постоянство и решителност в действията си (от които трудно се отказва), това се дължи на развитото умение да набелязва и запомня конкретна цел; паметта се развива значително; формира очаквания, основани на минал опит; набелязва цели, които може да запомни; помни минали събития, но не успява да преценя кога точно са се случили; използва все повече езика като средство за комуникация; речникът на 2-годишно дете се състои от около 300 думи; образува кратки изречения; учи и попива всичко от околните и средата; развива се умение за граматически строеж на изречението; до 3-та годинка речниковият запас достига до около 1000 думи.

Старайте се  в “часовете  по бодърстване”   да правите системни и усложняващи се “занятия”. По този начин:

 Постигнете ли ред в дома,

ще ви напусне и шумът!