За метаморфозата на “не мога” в “не, мога”

Кога и защо ни се налага да правим избор? Лесно ли е да взимаме решения, свързани с възпитанието и образованието на децата ни? Кое е най-ефективно за моето дете? Къде е най-подходящо да запиша детето си – в занималня; в специализиран център за работа с деца; в иновативно детско заведението, където практика, наука, самочувствие, увереност, успеваемост са в баланс????

Ден на отворените врати

Добре дошли! Да се запознаем. Аз съм монтесори педагог в Детски център “Совичка”  – гр. Добрич и ще ми бъде приятно да побеседваме върху предишни и настоящи притеснения относно развитието на детето ви.

Подготвила съм кратък въпросник,  чийто отговори ще ни помогнат да открием най-ефективното педагогическо решение за развитието на вашето дете.

 

Въпросник
ВъпросСвободен отговор с две-три изречения
1Как смятате, че трябва да бъде организиран денят на вашето дете в детското заведение, което посещава?
2Кое, според вас, е най-важното за развитието и израстването на детето ви?
3Задължителен ли е следобедният сън? Защо?
4На каква възраст, според вас, детето ви може да започне да манипулира с различни предмети от околния свят?
5Какви, според вас, трябва да бъдат дидактическите материали за пълноценното развитие на вашето дете?
6Доколко намесата и ролята на педагога подпомага вашето дете в отношенията с останалите деца от групата и в активиране на неговата познавателност?
7Колко време детето ви прекарва в детската градина?
8Има ли си приятел?
9Лесно ли се сприятелява с други деца от групата?
10Споделя ли играчките си?
11Проявява ли разбиране, когато се налага да изчака нещо или някой?
12Проявява ли любознателност детето ви вкъщи и когато сте заедно?
13Колко време прекарвате с детето си?
14Обичате ли да участвате в игрите на детето си?
15Каква е любимата дейност на детето ви:

  • подвижни игри
  • да рисува
  • да експериментира
  • да помага на мама
  • да гледа детско филмче
  • да играе самостоятелно

16Колко често посещавате открити уроци на вашето дете? Кога и къде се случва това?
17Ако вашето дете е наранило или обидило друго дете – каква е вашата реакция?
18Поощрявате ли доброто поведение или смятате, че децата трябва да правят каквото си поискат, когато си поискат?
19Какви качества откривате у детето си? А талант?

Кое не бива да забравяме?

Основно, че децата са родени във века на информацията и комуникацията. Че тяхното бъдеще ще бъде свързано с анализирането, систематизирането и моделиране на информация. Дейности от сферата на графомоториката (очертаване по пунктир, оцветяване, свързване на точки) са приоритетни за 5-6 – годишното дете. За един второкласник оцветяването е скучно и еднообразно. Но ако му покажем как да рисува по указания, например, би развило у него умението да твори, да създава нещо ново и уникално.

От какво не бива да се притесняваме?

От това да помагаме, когато детето търси помощта ни.

Как да продължим?

Наблюдавайте детето си. Отбележете и очертайте проблемните моменти или области, върху които бихте поработили с него. Планирайте деня си така, че да ви стигне и за подобряване на резултатите, и за лично време.

Защо е важно да позволявате на детето си да е активно и действено?

Да опитва, да греши, но пак да има желание да опита – до … успешен край. Важното не е да не сбърка, а да разбере защо бърка. Така разбира какво си мисли, че знае, а всъщност има още какво да учи и проверява. Защото няма правилно и неправилно решение. Има само решени и все още нерешени проблеми.

Нашето дете расте, а заедно с израстването му и предизвикателствата, пред които е изправено. Ние като родители носим отговорност за неговата готовност да взима решения за своето бъдеще.

Още в ранна възраст е необходимо да осигурим най-подходящата среда за детето си. Среда, в която ще може да твори себе си. Това е първата крачка на щастливия човек, който расте и търси човешките принципи на разума и опита.