Ще изчезне ли печатната книга?

Независимо дали печатна, или дигитална, ако една книга не ангажира своите читатели, тя е обречена на забрава. Всъщност въпросът е не толкова в това дали ще има печатна книга, или – не, а дали ще има четящи хора.

Никой не може да отговори със сигурност дали технологиите ще изместят напълно хартиените си аналози. Макар че напоследък електронните четци набират все по-голяма популярност, печатната книга е все още търсено и предпочитано четиво както от децата, така и от възрастните.

През последните десетина години печатните издания все повече започнаха да се вслушват в предпочитанията на съвременните читатели и направиха сериозни промени в дизайна и визията си: енциклопедиите съдържат 3D макети, атласите – интерактивни прозорчета, детските книги – 3D панорамни илюстрации и пр.

От друга страна, дигиталните книги са лесно достъпни и лесно преносими, тъй като се побират в един таблет, лаптоп или дори в един телефон. Това може би е добре от гледна точка на “пътуващия” читател, но и тук не липсват неудобства – лоша интернет връзка, липса на батерия, изтекъл абонамент и т.н. Печатната книга не е зависима от подобни обстоятелства и това я прави донякъде по-предпочитан събеседник, още повече че излъчването от самото й присъствие, възможността да прелистваме страниците, да пипнем макетите и да вдъхнем аромата на печатарското мастило предизвиква истинко удовлетворение.

Смятам, че печатната книга няма да загуби скоро битката с технологиите и ще продължава да радва своите малки и големи читатели.

К. Петрова, ученичка в 6. клас