Подписването на Санстефанския мир

(Подходящо за ученици в четвърти – пети клас за Трети март)

Замисъл: Пресъздаване на историческата картина при подписването на прелиминарния (предварителния) мирен договор между Руската империя и Османската империя, който слага край на руско-турската война от 1877 – 1878 г. Пътят към свободата е в хронологически порядък и проследява опитите на българите за освобождение, войната, Санстефанския мир. Вмъкнати са две помощни илюстрации – за духовния подем и за историческите личности, “виновници” за подписването на договора.

Действащи лица: Духовникът Паисий, Горчаков, Виктор Юго, Джузепе Гарибалди, Великият везир – Мидхат паша, Княз Николай Николаевич, граф Игнатиев, Александър Нелидов, Савфет Мехмед паша, Садуллах бей

Място на действието: Главният щаб на руската армия. Подходяща среда за театрализация на съдбоносното за България събитие е музеят.

 

Чува се гласът на хилендарския монах Паисий

О, неразумни и юроде,

поради що се срамиш

да се наречеш българин

и да познаваш своя славен род,

та бъднините му да изковаваш?!?!

Зазвучава Стамболовият химн на революцията (опит за подреждане на историческата хронология – духовен подем, пътят към свободата)

Не щеме ний богатство,

не щеме ний пари,

искаме свобода

с човешки правдини.

 

(Известно е, че по време на Априлското въстание Русия прави опит да реши дипломатично т.нар. Източен въпрос)

Горчаков:

Във интерес е на Русия  

да смегчи балканска орисия –

дипломатично с Високата порта предимно

без кървави бунтове ил въстание единно.

Стамболовият химн на революцията продължава. Чува се камбанен звън; екот от камбанен звън. На фона от писъци, плач и удар на ятагани се чуват твърдите думи на Виктор Юго и Джузепе Гарибалди.

Виктор Юго: (Отзвук сред международната общественост)

Има минути, когато

съвестта човешка проговаря,

наставническа заповед поставя – 

всяка империя, която

с човечеството се поругава,

хуманност мощна да я покосява.

 

Джузепе Гарибалди: (Отзвук след международната общественост)

“Батак беше с девет хиляди жители, сега са 1300. На седем хиляди човешки същества е изгаснал животът, но къде се намираме, не се ли свършват още завоеванията на ятагана, на содомството, на кола, на горилището, на безчинството от всякакъв тип?”

 

Горчаков: (Последни дипломатически опити за решаване на Източния въпрос)

Въпросът с българската автономност е сложна плетеница с давност столетия назад.

Дано дипломатичната ръка поукроти Османската империя,

та чрез Конференция международна в Цариград

провъзгласим единен мир и земна благодат.

 

Великият везир Мидхат паша:

Младотурската реформа приема нова  Конституция, 

която с призивите Ваши влиза в остра опозиция.

Не сме съгласни и с другото Ви предложение

от протокола в Лондон – за християнското население.

 

 Из “Манифест” на император Александър ІІ: (Обявяването на Руско-турската война)

“Изчерпвайки докрай Нашето миролюбие, Ние сме принудени от високомерното упорство на Портата да пристъпим към по-решителни действия. Това го изисква и чувството ни на справедливост, и чувството на нашето собствено достойнство. Турция със своя отказ Ни принуди да се обърнем към силата на оръжието.”

 

Чуват се гърмежи

Предаването на сабята от Осман паша и краят на руско-турската война от 1877-1878 г.

Княз Николай Николаевич:

Тежко изпитанието беше в последната петмесечна война.

Тук, в Щаба главен в Одрин, полагаме “Основи на мира” –

в самия край на януари примирие, любезни, да поставим,

по силата на което османската войска

е длъжна да се изтегли от балканската земя.

Създаденото автономно княжество България

ще се простира върху множеството български поселия.

Правителство и Собствена милиция ще има за управа.

Да плаща ежегоден данък към Високата порта остава.

Подписването на Санстефанския мир. Действието се пренася в Щаба на главната руска квартира. Влизат граф Игнатиев и Александър Нелидов.

 

Александър Нелидов: Не бива време да протакаме!

Граф Игнатиев: Умувайте, драги, как на натиска британски да устоим!

Александър Нелидов: Нали успяхте да убедите маркиз Солсбъри в Цариград за автономност и на Българското княжество?!

Граф Игнатиев: Какво говорите! Нима забравихте заплахите на Британия за намеса във войната на страната на Османската империя?!

Вратата се отваря. Влиза външният министър Савфет паша.

 

Савфет паша: Добър ден!

Руските представители: Добър ден!

Савфет паша: В качеството си на външен министър Ви известявам за намеренията на Високата порта:

Османската империя поема задължението да осъществи изработените от Цариградската конференция реформи.

Граф Игнатиев: Това са условията на мира.

(Подава лист)

Савфет паша:

(Без да чете написаното)

Подписване на договор е възможно, ако започне конгрес на всички Велики сили.

Александър Нелидов: Но Вие дори не се запознахте с изнесените клаузи.

Савфет паша: Казах вече!

Излизат. Влизат само руските представители.

Граф Игнатиев: Дано десетхилядният отряд край Цариград придвижи преговорите към своя край.

Руските представители са все още прави. Влиза Савфет паша, който размахва листове. Говорят високо прави. По поведението им е видно, че искат да протакат подписването на Санстефанския мир.

Савфет паша: Да Ви припомня предварителните уточнения от Цариградската посланическа конференция:

За България е предвидено да бъде разделена на две автономни области – Източна, с център Търново, и Западна – с център София.

Влизат великият везир Ахмед Вефик и посланикът на Османската империя в Берлин – Сабдулах бей. Оформят се две групички – една на руските представители и втора – на турските. Шушукат помежду си нещо важно.

Руските помежду си: Да. Това бе отбелязано в Райхщадското споразумение. Не подценявайте уточненията с Австро-Унгария в Будапеща и с останалите Велики сили в Лондон.

Турските помежду си: В източната част живеят много от нашите, недопустимо е българи да управляват. Какво значи “докъдето има българска рая”!

Сядат.

Садуллах бей: Как да разбираме предложението Ви за териториите на Сърбия и България?

Граф Игнатиев: Така, както бе предвидено според Цариградската конференция.

Садуллах бей: Значи автономното Българско княжество ще обхваща Видинско, Врачанско, Търновско, Русенско, Силистренско, Варненско, Софийско, Пиротско и Вранско, почти цяла Македония, части от Косово и Албания, част от Източна Тракия и Южна Добруджа.

Граф Игнатиев, сваляйки шапка, тържествено заявява:

МИРЪТ Е ПОДПИСАН!

 

Подписват Санстефанския мир. Първо турските представители, а след тях – руските, като в предварително подготвена папка с означени места всеки от дипломатите поставя своя подпис и подпечатва с разтопен червен восък.

С това датата Трети март ще заеме значимо място в историята на Българската държава.