За уводния пейзаж в разказа “Косачи”

Думата пейзаж е заимствана от френски език и означава изглед или гледка на местност, но също така и художествено изображение или картина. Природата винаги е предизвиквала възхищение и преклонение у хората. Често тя е основният вдъхновител на художници, писатели и музиканти, които разкриват нейната красота чрез изразните средства на изкуството. Сред майсторите на пейзажа в българската литература са Елин Пелин, Емилиян Станев, Димитър Талев. Безспорно най-вълнуващи са художествените словесни описания в Елин-Пелиновите произведения, от които най-внушителен със своята осезаемост е разказът “Косачи”, където пейзажът заема особено място в композицията на творбата. 

Как въздейства уводният пейзаж от разказа “Косачи”?

За да отговорим на този въпрос, е нужно да си построим схематичен план за работа.

1. Посочваме ключовите думи във въпроса (въздейства, уводен пейзаж).

2. Прочитаме откъса от художествения текст с въвеждащия пейзаж.

3. Откриваме и подчертаваме думите, изразяващи пейзажната живопис.

4. Тълкуваме ключовите думи от въпроса през съдържанието на художествения текст.

5. Композираме писмен отговор за ролята на уводния пейзаж.

Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.

Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра.

Проследяваме какво разкриват подчертаните думи от изходния текст, за да изведем ролята на въвеждащия пейзаж в разказа “Косачи”.

1. Посочват къде се развива действието – край бреговете на р. Марица, сред безкрайното Тракийско поле.

2. Уточняват кога се случва кратката история – през прохладна лятна вечер.

3. Изграждат усещане за спокойствие, но и за тайнственост.

4. Загатват за характера на предстоящите събития.

5. Природата е представена като жив човек, който отмаря в края на деня.

Елин-Пелиновият разказ “Косачи” започва с чудно описание на природна картина, която ни въвежда в обстановката. Спокойствието, тишината, нощната ведрина над Тракийското равно поле създават усещане за романтичност, но и за мистериозност, на чийто фон предстои да се случи нещо неочаквано. Природата е представена като жив човек, който отмаря след тежкия и труден ден и се подготвя да се наслади на вечерната прохлада. Началният пейзаж в повествонанието изпълнява роля на въведение в действието и загатва за характера на предстоящите събития.