Съчинение по картинка – това е лесно!

Как да напишем съчинение по картинка? Умеем ли да разчитаме информацията, закодирана в багрите и формите на илюстрацията? Как да започнем? С какво да продължим нататък? … Една поредица от въпроси, които винаги си задаваме, когато ни се наложи да обясним на подрастващите как се пише съчинение по картинка. 

За нуждите на нашето занятие сме подбрали една рисунка на художничката Светлана Кисьова. Тъй като задачата ни е да напишем съчинение, набелязваме няколко основни неща, по които да се движим при написването на текста. На отделен лист с помощта на ключови думи или кратки записки отбелязваме всичко, което виждаме на картинката. Колкото повече неща изброим, толкова по-лесно ще ни бъде да оформим текст по картинката.

 

Алгоритъм на работа

И така, набелязваме кой е героят (дете, ученик, малчуган), по кое време на денонощието (сезона) се развива действието (малко след закуска, през деня, през ваканцията, през лятото), на кое място се случва събитието (в селото, в двора на къщата, до оградата), какво прави героят (очаква някого, крие се, играе, търси нещо, наблюдава)

Примерен вариант за съчинение:

Лятната ваканция Велко прекарваше на село при баба и дядо. Домът им се намираше на един хълм, откъдето се виждаше цялата махала. Съседските къщи приветливо стояха от двете страни на пътя, а зад тях, в далечината, жълтееха житните поля.

След закуска Велко обичаше да излиза на двора и да слуша песента на птичките. Надничаше през процепите на оградата, откъдето виждаше стръмнината отсреща. Радостно размахваше ръце, поздравявайки дядо си, който се прибираше от нивата, яхнал кафявото жребче.