Съчетаване на глаголните форми за време в разказ

За да умеем да се изразяваме ясно и точно при композирането на преразказ, е хубаво да сме запознати с някои специфики при съчетаването на глаголните форми за време. Разказвайки, ние всъщност представяме основни действия, предходни и следходни действия и едновременни действия на основните. Какво означава това? Да предадем най-важния смисъл на текста, като не пропускаме по-малко важните събития, извършени преди, по време или след основното събитие.

Глаголните форми за време се съчетават в системи и когато основно е миналото свършено време, глаголната система включва: минало свършено време, минало несвършено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото. Прилага се при композирането на трансформиращ преразказ от името на литературен герой. Като илюстрация на твърдението ще приведем пример, в който в различни цветове са означени глаголните времена от глаголната система с основно минало свършено време.

Беше ваканция и ние бяхме на село. Аз и братовчед ми Петър отидохме да ловим риба на реката. Петър се покачи на една тръба и метна въдицата. Нещо голямо се беше хванало на нея. Той започна да дърпа, но се подхлъзна на тръбата и падна във водата. Излезе мокър и забрави за рибата. Аз го успокоих. Тръгнахме си, но утре щяхме да се върнем , за да продължим с риболова.

минало свършено време – основно събитие         минало несвършено време – едновременно събитие         минало предварително време – предходно събитие      бъдеще време в миналото – следходно събитие       

Системата от глаголни форми с основно сегашно време включва сегашно време, минало неопределено време и бъдеще време. Прилага се при композирането на трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. Тази система има няколко различни употреби. Когато чрез нея се представят ставащи в момента събития, е налице актуално сегашно време. Ако чрез нея се представят събития с трайна валидност, имаме сегашно обобщено време. Последната употреба е като сегашно историческо време – когато чрез системата от глаголни форми с основно сегашно време отминали събития се представят като ставащи в момента.

Ваканция е и те са на село. Иван и братовчед му Петър отиват да ловят риба на реката. Петър се покачва на една тръба и мята въдицата. Нещо голямо се е хванало на нея. Той започва да дърпа, но се подхлъзва на тръбата и пада във водата. Излиза мокър и забравя за рибата. Иван го успокоява. Тръгват си, но утре ще се върнат, за да продължат с риболова.

сегашно време – основно събитие               минало неопределено време – предходно събитие            бъдеще време – следходно събитие