Представлението – сбит преразказ

Представлението – сбит преразказ

В салона на мъжкото училище предстои да се играе представлението “Многострадална Геновева”, чието съдържание не е познато на жителите на Бяла черква, но всеобщо оживление изпълва атмосферата в градчето. Всички си купуват билети. По-богатите жени подбират старателно своите тоалети. Оживените разговори се въртят около ролите на актьорите – Огнянов ще бъде графът, коварния Голос ще играе г-н Фратю, а Илия Любопитния – слугата Драко. Почти всички жители на Бяла черква...

Бинарен урок по литература и ботаника

Бинарен урок по литература и ботаника

В настоящия бинарен урок по литература и ботаника ще откриете интересен начин за отработване на четивните умения, извличане на информация от текст и съпоставяне на данни. Темата на урока е “В света на растенията” и е подходяща за ученици от начален етап. Макар две различни на пръв поглед дисциплини, литературата и науката за растенията имат множество допирателни. И ако ботаниката говори с яснотата на точна природна наука, то художественото слово...

За преобразяващата сила на изкуството

За преобразяващата сила на изкуството

Стихотворението “Художник” на Веселин Ханчев разкрива преобразяващата сила на изкуството. Художникът претворява света, като превръща реалността в художествен свят. Той съумява да превъзмогне грозотата и несъвършенството на ежедневието и да ги превърне в красота. Само творецът е способен да възприеме прекрасното като истинско съдържание на живота, преодолявайки материалната бедност и душевната празнота. Преобразяващата сила на изкуствуто може да погледнем и от друга гледна точка. Изкуството надмогва и смъртта, то надживява...

Какъв е заветът на Странджата?

Какъв е заветът на Странджата?

Заветът на Странджата е разкрит в пета глава на Вазовата повест “Немили-недраги”. След заболяването на Знаменосеца в кръчмата настъпва запустение. Това засилва внушението за предстоящия му край. До най-стария хъш, опората на всички хъшове, остава единствено Бръчков. Така се осъществява приемственост – най-младият е приемник на завета на най-стария.  Запишете с 4 – 5 изречения какъв е заветът на Странджата. За създаването на теза, при която липсва цитат, е необходимо...

Разочарованието в “Отечество любезно…!”

Разочарованието в “Отечество любезно…!”

В своите спомени Иван Вазов споделя: “И в моята крехка душа отрано се вкорени убеждението, че България, моето отечество, е най-хубавата земя на света […] И аз се гордеех … и аз я обикнах.” Доказателство за думите на поета са многобройните му творби, възпяващи красотата на българската природа. Израз на преклонението на Вазов пред родната природа е стихосбирката “Поля и гори”, издадена през 1884 г. В нея е включено възторженото...

За уводния пейзаж в разказа “Косачи”

За уводния пейзаж в разказа “Косачи”

Думата пейзаж е заимствана от френски език и означава изглед или гледка на местност, но също така и художествено изображение или картина. Природата винаги е предизвиквала възхищение и преклонение у хората. Често тя е основният вдъхновител на художници, писатели и музиканти, които разкриват нейната красота чрез изразните средства на изкуството. Сред майсторите на пейзажа в българската литература са Елин Пелин, Емилиян Станев, Димитър Талев. Безспорно най-вълнуващи са художествените словесни описания...

Многоликата експресивна лексика

Многоликата експресивна лексика

Веднъж ме попитаха какво е експресивна лексика и ето какво отговорих: Знаете ли, че думите също обичат да си устройват различни тържества и вечеринки. Те често празнуват и се забавляват в просторните салони на двореца “Лексико”, чиито обаятелни домакини – принцеса Звукознайка и принц Словоредко ги очакват с трепет. И тъй като дворецът се намира в подножието на планина, думите изкачват стотици стъпала, разположени под приказен тунел от приведени брезички....

“Тримата братя и златната ябълка” – прочит

“Тримата братя и златната ябълка” – прочит

Знаете ли, че “Тримата братя и златната ябълка” е българска фолклорна приказка, която събира в себе си митологичните представи за устроението на света, за борбата със страшни чудовища, за справедливата награда за онзи, който успее да премине през изпитанията на живота. Но до появата на писмения вид на тази приказка, народната мъдрост съхранявали сладкодумни разказвачи, в чиито устни разкази се побирал целият човешки опит. Светът в словото В зората на...

“Заточеници” – литературен лексикон

“Заточеници” – литературен лексикон

Пейо Крачолов Яворов е един от видните наши поети след Освобождението, който взима дейно участие в революционните македонски борби. В елегията “Заточеници” се разкрива мъката на македонски четници, откарвани на заточение към малоазиатските брегове. Отначало поетът се спира на природна картина. Заник е. Слънцето озарява морските ширини. Яростните вълни почиват след стихийна игра. Корабът леко се носи върху гладката повърхност на морето, чиито води се “алеят” от залязващото слънце. Попътните...

Вдъхновяващи “Умни изречения”

Вдъхновяващи “Умни изречения”

Могат ли т.нар. умни изречения да бъдат вдъхновители за творческо писане и как поуката провокира критически размисъл по дадена тема, е фокусът на настоящата статия. Още в прогимназията, в часовете по литература и български език се обръща внимание на създаването на текстове по житейски или нравствен проблем. Изхождайки от конкретно художествено произведение, интерпретациите на децата се позовават предимно на текста първоизточник и затова звученето е по-различно. Предлагам ви “списък с...