“Тримата братя и златната ябълка” – прочит

“Тримата братя и златната ябълка” – прочит

Знаете ли, че “Тримата братя и златната ябълка” е българска фолклорна приказка, която събира в себе си митологичните представи за устроението на света, за борбата със страшни чудовища, за справедливата награда за онзи, който успее да премине през изпитанията на живота. Но до появата на писмения вид на тази приказка, народната мъдрост съхранявали сладкодумни разказвачи, в чиито устни разкази се побирал целият човешки опит. Светът в словото В зората на...

“Заточеници” – литературен лексикон

“Заточеници” – литературен лексикон

Пейо Крачолов Яворов е един от видните наши поети след Освобождението, който взима дейно участие в революционните македонски борби. В елегията “Заточеници” се разкрива мъката на македонски четници, откарвани на заточение към малоазиатските брегове. Отначало поетът се спира на природна картина. Заник е. Слънцето озарява морските ширини. Яростните вълни почиват след стихийна игра. Корабът леко се носи върху гладката повърхност на морето, чиито води се “алеят” от залязващото слънце. Попътните...

Вдъхновяващи “Умни изречения”

Вдъхновяващи “Умни изречения”

Могат ли т.нар. умни изречения да бъдат вдъхновители за творческо писане и как поуката провокира критически размисъл по дадена тема, е фокусът на настоящата статия. Още в прогимназията, в часовете по литература и български език се обръща внимание на създаването на текстове по житейски или нравствен проблем. Изхождайки от конкретно художествено произведение, интерпретациите на децата се позовават предимно на текста първоизточник и затова звученето е по-различно. Предлагам ви “списък с...

Трансформиращ преразказ – II част

Трансформиращ преразказ – II част

Писането на трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач означава да променим гледната точка от субективна в обективна. Как става самата трансформация и каква е предварителната работа върху изходния текст, ще опишем детайлно в следващите няколко стъпки. 1. Осмисляме характера на поставената задача. В случая тя е свързана с промяна на гледната точка. Субективният разказвач ни показва света единствено от собствената си гледна точка, докато всевиждащият разказвач може да предаде...

Трансформиращ преразказ – I част

Трансформиращ преразказ – I част

Когато създаваме трансформиращ преразказ, трябва да не забравяме, че той е вид подробен преразказ с поставена дидактическа задача – трансформиращ преразказ от името на литературен герой или трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. Един от най-често срещаните трансформиращи преразкази е този, при който заменяме гледната точка на всевиждащия разказвач с тази на някой от героите, т.е. от името на литературен герой. В такъв случай правим следните стъпки: 1. Осмисляме...

Трансформиращ преразказ – въведение

Трансформиращ преразказ – въведение

Когато става дума за писане на трансформиращ преразказ, първото нещо, с което е нужно да сме наясно, е какво представлява разказът като текст, кои са неговите компоненти, какви са видовете преразкази и какви са възможните дидактически задачи към текста, който преразказаваме. Разказът е кратко художествено произведение в немерена реч, в което се разказва случка или преломен момент от живота на литературен герой. Действието се развива в кратък отрязък от време,...

Как се пише теза за отличен?

Как се пише теза за отличен?

Чудите се как да напишете най-убедителната теза? Как да оформите началото? Какво да включите в краткия си отговор? Кога да вмъкнете цитата от произведението? Всички тези въпросителни със сигурност ще отпаднат, ако успеете да развиете умение за представяне на писмени разсъждения по поставен литературен въпрос в рамките на 4 – 5 изречения. За целта ще се опитам да ви покажа лесен начин за оформяне на теза, като илюстрирам казаното с...

Наклонение на глагола – езиков експеримент

Наклонение на глагола – езиков експеримент

Всеки седмокласник би задал този въпрос, без дори да подозира, че познаването на езика в неговата теоретична и практическа част е най-ефективното средство за правилна и ясна реч. Една не толкова приятна част от морфологията, принадлежаща към граматичните категории на глагола, е наклонението. Академичната постановка гласи: Глаголът в българския език има форми, които показват отношението на говорещото лице към изказаното от него глаголно действие. Дотук всичко звучи сложно и чуждо за...

“Една българка” – креативен прочит

“Една българка” – креативен прочит

Разказът “Една българка” е написан по действителна случка. През 1899 г., когато Иван Вазов минава през Черепишкия манастир, търсейки лобното място на Христо Ботев, гостува в село Челопек. Тук той се запознава с историята на храбрата българка Пена Цветковска, която рискувала живота си, за да спаси бунтовник от разбитата Ботева чета, като го укрива в дома си. Жената вървяла по малка пътека в планината, известна само на местното население, а...

“Художник” – креативен прочит

“Художник” – креативен прочит

“Художник” на Веселин Ханчев е лирическо стихотворение, което се състои от пет строфи, като всяка от тях съдържа по четири стиха. Творбата е изградена върху контраста между духовното богатство и бедността, пустотата и изобилието. Основната тема в произведението е за преобразяващата сила на изкуството. В художествения свят на стихотворението стаята притежава човешки черти – тя като че ли наблюдава художника, който от неприятно, грозновато и пусто място я превръща в...