Урок по креативност

Урок по креативност

Как да провокираме творческото мислене на учениците, за да активираме тяхната креативност? Въпрос, чиито отговори изискват предварителна подготовка, разчупена и гъвкава методика, академична подплътеност, творческа среда, ефективна учебна ангажираност. Може би именно в търсене на отговор за себе си като преподавател стигнах до някои заключения, които споделям в настоящата статия. Метод на казуса Същността на този метод е свързана с колективен анализ на ситуация, намиране на решение и защита на...

Как да научим детето си да учи?

Как да научим детето си да учи?

Знаете ли как да учите? Умеете ли да споделяте своите знания по дадена тема, без да се чувствате неловко? Способни ли сте да обясните в детайли конкретна информация от урока по история, по география или от областта на езика и математиката? Повърхностни или не са новите ви знания? Разбирате ли значението на термините и сложните понятия? Какво да направите, за да успявате да вниквате с лекота в детайлите по дадена...

“Радини вълнения” – креативен прочит

“Радини вълнения” – креативен прочит

Романът “Под игото” е написан в Одеса в периода 1887-1888 г. Пренесен е в България от руската дипломатическа поща през пролетта на 1889 г. и е публикуван малко по-късно – през есента, в списание “Сборник народни умотворения, наука и книжнина” последователно в книжки I, II и III. Едва през 1894 г. излиза като самостоятелно издание с илюстрации на художниците Йозеф Обербауер, Антон Митов и Иван Мърквичка и с портрет на...

“Косачи” – креативен прочит

“Косачи” – креативен прочит

Разказът “Косачи” на Елин Пелин е публикуван за първи път в сп. „Демократически преглед” през месец септември 1903 г., а след това е включен в сборника „Разкази” – том І, излязъл от печат през 1904 г. В творбата са засегнати две основни теми: за гурбетчийството и за мястото на словесното изкуство в живота на човека. Сюжетът се гради върху една-единствена случка – след работния ден петима косачи разговарят край огъня,...

“Малкият принц” – креативен прочит

“Малкият принц” – креативен прочит

“Малкият принц” е най-известната книга на военния летец Антоан дьо Сент Екзюпери, за когото “летенето и писането са едно и също нещо“. За първи път произведението е публикувано на 6 април 1943 г., а текстът е илюстриран с авторски рисунки. В жанрово отношение писателят постига оригинално решение – той не просто украсява с приказни елементи и приказни знаци философско-поетичния сюжет, Екзюпери разгръща повествованието с помощта на приказка притча. Именно благодарение...

“Серафим” – креативен прочит

“Серафим” – креативен прочит

Разказът “Серафим” е публикуван за първи път във в. “Зора” от 28 октомври 1934 г. и с малки промени е включен в сборника “Женско сърце”, издаден през 1935 г. В жанрово отношение това е къс разказ, в който повествованието е организирано около една основна случка – щедрата постъпка на бедния чудак към една непозната нему жена, потърсила от кръстника си помощ, обезнадеждена от жестоките удари на съдбата. Прочитайки текста, ще...

“Братчетата на Гаврош” – креативен прочит

“Братчетата на Гаврош” – креативен прочит

Братчетата на Гаврош” е сред най-хубавите стихотворeния на Христо Смирненски. Написано е през 1922 г. и е част от поетичния цикъл “Децата на града”. Творбата, чиято основна тема е свързана с града и социалната несправедливост, интерпретира по неповторим начин страданието на бедните деца, “пленници на вечна орис, зла”. Предлагам ви да направим креативен прочит на текста на стихотворението от първо лице, от името на малките гаврошовци, като си поставим за цел...

Малката история в Балканската война

Малката история в Балканската война

За Балканската война е изписано твърде много. Ако разтворим учебниците по история, ще научим къде са се водели военните действия, кога е започнала войната, кои са съюзниците и срещу кого воюват. Към края на урока ще разберем от посочените данни броя на загиналите. Една безмълвна статистика, стиснала през зъби многобройни човешки съдби, влели се в безимения поток на щурмовете и атаките при Кайпа и Лозенград, при Люлебургас и Бунархисар. Тъкмо...

“На прощаване в 1868” – план на урок

“На прощаване в 1868” – план на урок

В статията ще прочетете примерен план за организация и разпределяне на времето в часа по литература между възприемане, осъзнаване и осмисляне на новите знания за образа на лирическия герой в стихотворението “На прощаване в 1868 г.”  Съобщаване на темата. Мотивиране Какво чувство пробужда у вас думата ПРОЩАВАНЕ? (брейнсторминг) Всеки ученик отговаря асоциативно с една дума, учителят записва на дъската. Целта е да се изведат нюансите в значението на думата, която...

Фразеологични съчетания – план на урок

Фразеологични съчетания – план на урок

Често в речта си употребяваме фразеологични словосъчетания, без да се замисляме, че са точно такива. Стремежът на народа ни с малко думи да изрича големи мъдрости е довело до тяхната поява. Фразеологизмите са устойчиви езикови единици, чрез които назоваваме и характеризираме предмет, явление или дадена ситуация. Чрез тях изразяваме и отношение към заобикалящия ни свят. Ето защо в часовете по български език е отделено специално учебно време, за да се...