Креативно четене – полезни практики

Креативно четене – полезни практики

Преди няколко години, когато разработвах рубриката “Креативно четене” за нуждите на моята педагогическа практика, ми направи впечатление, че в България все още този начин на преподаване не бе популярен. По-скоро акцентът падаше върху разработките за творческо писане, но не и за креативно четене. Не мога да си обясня как изведнъж се появиха като гъбки толкова публикации, но не това е фокус на настоящата ми статия. Всъщност креативното четене е незаменим...

“Представлението” – кратки разсъждения

“Представлението” – кратки разсъждения

“Представлението” от романа “Под игото” е днешният ни избор за подбиране на въпрос, върху който да разсъждаваме. Дидактическата задача звучи така: Напишете с 3 – 4 изречения какво внушават следните думи от главата “Представлението” на романа “Под игото” на Иван Вазов: Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето като молитва. Откриваме...

“Печена тиква” – трансформиращ преразказ

“Печена тиква” – трансформиращ преразказ

Както се досещате, изходният текст е “Печена тиква” от Елин Пелин. Ще създадем трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач, но първо ще си припомним всички особености на преразказа с дидактическа задача, за да отработим уменията за създаването му според изискуемите критерии за оценка на трансформиращ преразказ. “Печена тиква”, Елин Пелин Душко Добродушков, архивар при окръжното управление, като занесе веднъж на подпис някои книжа в дома на господин управителя, намери...

Трансформиращ преразказ – особености

Трансформиращ преразказ – особености

При създаването на трансформиращ преразказ най-важно е да осмислим как ще изпълним поставената дидактическа задача – дали ще предадем съдържанието на изходния текст от първо лице, минало свършено време, или – от трето лице, сегашно време. След като се уверим, че всичко ни е ясно, започваме да работим. Внимаваме да предадем събитията според тяхната хронологическа последователност, да не смесваме глаголните времена, да оформим графически своя текст, да спазваме граматическите и...

Представлението – сбит преразказ

Представлението – сбит преразказ

В салона на мъжкото училище предстои да се играе представлението “Многострадална Геновева”, чието съдържание не е познато на жителите на Бяла черква, но всеобщо оживление изпълва атмосферата в градчето. Всички си купуват билети. По-богатите жени подбират старателно своите тоалети. Оживените разговори се въртят около ролите на актьорите – Огнянов ще бъде графът, коварния Голос ще играе г-н Фратю, а Илия Любопитния – слугата Драко. Почти всички жители на Бяла черква...

Бинарен урок по литература и ботаника

Бинарен урок по литература и ботаника

В настоящия бинарен урок по литература и ботаника ще откриете интересен начин за отработване на четивните умения, извличане на информация от текст и съпоставяне на данни. Темата на урока е “В света на растенията” и е подходяща за ученици от начален етап. Макар две различни на пръв поглед дисциплини, литературата и науката за растенията имат множество допирателни. И ако ботаниката говори с яснотата на точна природна наука, то художественото слово...

За преобразяващата сила на изкуството

За преобразяващата сила на изкуството

Стихотворението “Художник” на Веселин Ханчев разкрива преобразяващата сила на изкуството. Художникът претворява света, като превръща реалността в художествен свят. Той съумява да превъзмогне грозотата и несъвършенството на ежедневието и да ги превърне в красота. Само творецът е способен да възприеме прекрасното като истинско съдържание на живота, преодолявайки материалната бедност и душевната празнота. Преобразяващата сила на изкуствуто може да погледнем и от друга гледна точка. Изкуството надмогва и смъртта, то надживява...

Какъв е заветът на Странджата?

Какъв е заветът на Странджата?

Заветът на Странджата е разкрит в пета глава на Вазовата повест “Немили-недраги”. След заболяването на Знаменосеца в кръчмата настъпва запустение. Това засилва внушението за предстоящия му край. До най-стария хъш, опората на всички хъшове, остава единствено Бръчков. Така се осъществява приемственост – най-младият е приемник на завета на най-стария.  Запишете с 4 – 5 изречения какъв е заветът на Странджата. За създаването на теза, при която липсва цитат, е необходимо...

Разочарованието в “Отечество любезно…!”

Разочарованието в “Отечество любезно…!”

В своите спомени Иван Вазов споделя: “И в моята крехка душа отрано се вкорени убеждението, че България, моето отечество, е най-хубавата земя на света […] И аз се гордеех … и аз я обикнах.” Доказателство за думите на поета са многобройните му творби, възпяващи красотата на българската природа. Израз на преклонението на Вазов пред родната природа е стихосбирката “Поля и гори”, издадена през 1884 г. В нея е включено възторженото...

За уводния пейзаж в разказа “Косачи”

За уводния пейзаж в разказа “Косачи”

Думата пейзаж е заимствана от френски език и означава изглед или гледка на местност, но също така и художествено изображение или картина. Природата винаги е предизвиквала възхищение и преклонение у хората. Често тя е основният вдъхновител на художници, писатели и музиканти, които разкриват нейната красота чрез изразните средства на изкуството. Сред майсторите на пейзажа в българската литература са Елин Пелин, Емилиян Станев, Димитър Талев. Безспорно най-вълнуващи са художествените словесни описания...