10 съвета за ефективна обратна връзка

10 съвета за ефективна обратна връзка

Какво означава обратна връзка? Защо тя е важна в комуникацията между родителите и учителите? Всяко дете е уникално по своята същност. Всяко дете е отделна вселена, пълна със загадки, чувства, настроения, способности, непредсказуеми решения и какво ли не. Пристъпвайки в училище, децата разкриват своите умения, научават нови, но често застиват в положението на пасивни наблюдатели и вероятно зад това поведение се крие сериозна причина, породена от лоша комуникация между трите...

“Немили-недраги” – креативен прочит на I част

“Немили-недраги” – креативен прочит на I част

“Немили-недраги” е историческа повест, която представя живота на българските хъшове в годините преди Освобождението. Публикувана е за първи път през 1883 г. в списание “Наука”, а през 1891 г. е включена в „Повести и разкази“. В хронологичен порядък това е третата белетристична творба на Иван Вазов, написана след мемоарите “Неотдавна” и повестта “Митрофан”, преименувана по-късно в “Митрофан и Дормидолски”.  Повод за написването на “Немили-недраги” е разочарованието на писателя от следосвобожденското...

Съчетаване на глаголните форми за време в разказ

Съчетаване на глаголните форми за време в разказ

За да умеем да се изразяваме ясно и точно при композирането на преразказ, е хубаво да сме запознати с някои специфики при съчетаването на глаголните форми за време. Разказвайки, ние всъщност представяме основни действия, предходни и следходни действия и едновременни действия на основните. Какво означава това? Да предадем най-важния смисъл на текста, като не пропускаме по-малко важните събития, извършени преди, по време или след основното събитие. Глаголните форми за време...

5 стратегии за интелигентно управление на класната стая

5 стратегии за интелигентно управление на класната стая

Истинският учител не преподава просто уроци в клас, той въвлича учениците си в ситуации, подготвяйки ги за реалния живот. Ето защо за него е важно не само да изгради позитивно взаимоотношение със своите възпитаници, но и да търси и прилага интелигентни стратегии за управление на класната стая. Бъдете позитивни Въздържайте се от отрицателни коментари. Те имат демотивираща сила. Избягвайте методи като телесно наказание, фаворизиране и други подобни. Те изпълват класната...

5 идеи за творческо писане

5 идеи за творческо писане

Развиването на умение за творческо писане у подрастващите все повече се пренебрегва. Независимо какви са причините – недостиг на учебно време, липса на алгоритмичен илюстратор, ниска мотивация, чувствителна сетивна памет и др., писането не е добре отработена способност сред учащите. Едва ли е тайна за някого, че писането е също много важно при оформянето на човека в личност. То помага на децата не само да усъвършенстват умението си да говорят...

Урок по креативност

Урок по креативност

Как да провокираме творческото мислене на учениците, за да активираме тяхната креативност? Въпрос, чиито отговори изискват предварителна подготовка, разчупена и гъвкава методика, академична подплътеност, творческа среда, ефективна учебна ангажираност. Може би именно в търсене на отговор за себе си като преподавател стигнах до някои заключения, които споделям в настоящата статия. Метод на казуса Същността на този метод е свързана с колективен анализ на ситуация, намиране на решение и защита на...

Как да научим детето си да учи?

Как да научим детето си да учи?

Знаете ли как да учите? Умеете ли да споделяте своите знания по дадена тема, без да се чувствате неловко? Способни ли сте да обясните в детайли конкретна информация от урока по история, по география или от областта на езика и математиката? Повърхностни или не са новите ви знания? Разбирате ли значението на термините и сложните понятия? Какво да направите, за да успявате да вниквате с лекота в детайлите по дадена...

“Радини вълнения” – креативен прочит

“Радини вълнения” – креативен прочит

Романът “Под игото” е написан в Одеса в периода 1887 – 1888 г. Пренесен е в България от руската дипломатическа поща през пролетта на 1889 г. и е публикуван малко по-късно – през есента, в списание “Сборник народни умотворения, наука и книжнина” последователно в книжки I, II и III. Едва през 1894 г. излиза като самостоятелно издание с илюстрации на художниците Йозеф Обербауер, Антон Митов и Иван Мърквичка и с...

“Косачи” – креативен прочит

“Косачи” – креативен прочит

Разказът “Косачи” на Елин Пелин е публикуван за първи път в сп. „Демократически преглед” през месец септември 1903 г., а след това е включен в сборника „Разкази” – том І, излязъл от печат през 1904 г. В творбата са засегнати две основни теми: за гурбетчийството и за мястото на словесното изкуство в живота на човека. Сюжетът се гради върху една-единствена случка – след работния ден петима косачи разговарят край огъня,...