Трансформиращ преразказ – II част

Трансформиращ преразказ – II част

Писането на трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач означава да променим гледната точка от субективна в обективна. Как става самата трансформация и каква е предварителната работа върху изходния текст, ще опишем детайлно в следващите няколко стъпки. 1. Осмисляме характера на поставената задача. В случая тя е свързана с промяна на гледната точка. Субективният разказвач ни показва света единствено от собствената си гледна точка, докато всевиждащият разказвач може да предаде...

Трансформиращ преразказ – I част

Трансформиращ преразказ – I част

Когато създаваме трансформиращ преразказ, трябва да не забравяме, че той е вид подробен преразказ с поставена дидактическа задача – трансформиращ преразказ от името на литературен герой или трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. Един от най-често срещаните трансформиращи преразкази е този, при който заменяме гледната точка на всевиждащия разказвач с тази на някой от героите, т.е. от името на литературен герой. В такъв случай правим следните стъпки: 1. Осмисляме...

Трансформиращ преразказ – въведение

Трансформиращ преразказ – въведение

Когато става дума за писане на трансформиращ преразказ, първото нещо, с което е нужно да сме наясно, е какво представлява разказът като текст, кои са неговите компоненти, какви са видовете преразкази и какви са възможните дидактически задачи към текста, който преразказаваме. Разказът е кратко художествено произведение в немерена реч, в което се разказва случка или преломен момент от живота на литературен герой. Действието се развива в кратък отрязък от време,...

Как се пише теза за отличен?

Как се пише теза за отличен?

Чудите се как да напишете най-убедителната теза? Как да оформите началото? Какво да включите в краткия си отговор? Кога да вмъкнете цитата от произведението? Всички тези въпросителни със сигурност ще отпаднат, ако успеете да развиете умение за представяне на писмени разсъждения по поставен литературен въпрос в рамките на 4 – 5 изречения. За целта ще се опитам да ви покажа лесен начин за оформяне на теза, като илюстрирам казаното с...

Наклонение на глагола – езиков експеримент

Наклонение на глагола – езиков експеримент

Всеки седмокласник би задал този въпрос, без дори да подозира, че познаването на езика в неговата теоретична и практическа част е най-ефективното средство за правилна и ясна реч. Една не толкова приятна част от морфологията, принадлежаща към граматичните категории на глагола, е наклонението. Академичната постановка гласи: Глаголът в българския език има форми, които показват отношението на говорещото лице към изказаното от него глаголно действие. Дотук всичко звучи сложно и чуждо за...

“Една българка” – креативен прочит

“Една българка” – креативен прочит

Разказът “Една българка” е написан по действителна случка. През 1899 г., когато Иван Вазов минава през Черепишкия манастир, търсейки лобното място на Христо Ботев, гостува в село Челопек. Тук той се запознава с историята на храбрата българка Пена Цветковска, която рискувала живота си, за да спаси бунтовник от разбитата Ботева чета, като го укрива в дома си. Жената вървяла по малка пътека в планината, известна само на местното население, а...

“Художник” – креативен прочит

“Художник” – креативен прочит

“Художник” на Веселин Ханчев е лирическо стихотворение, което се състои от пет строфи, като всяка от тях съдържа по четири стиха. Творбата е изградена върху контраста между духовното богатство и бедността, пустотата и изобилието. Основната тема в произведението е за преобразяващата сила на изкуството. В художествения свят на стихотворението стаята притежава човешки черти – тя като че ли наблюдава самотния художник, който от неприятно, грозновато и пусто място я превръща...

10 съвета за ефективна обратна връзка

10 съвета за ефективна обратна връзка

Какво означава обратна връзка? Защо тя е важна в комуникацията между родителите и учителите? Всяко дете е уникално по своята същност. Всяко дете е отделна вселена, пълна със загадки, чувства, настроения, способности, непредсказуеми решения и какво ли не. Пристъпвайки в училище, децата разкриват своите умения, научават нови, но често застиват в положението на пасивни наблюдатели и вероятно зад това поведение се крие сериозна причина, породена от лоша комуникация между трите...

“Немили-недраги” – креативен прочит на I част

“Немили-недраги” – креативен прочит на I част

“Немили-недраги” е историческа повест, която представя живота на българските хъшове в годините преди Освобождението. Публикувана е за първи път през 1883 г. в списание “Наука”, а през 1891 г. е включена в „Повести и разкази“. В хронологичен порядък това е третата белетристична творба на Иван Вазов, написана след мемоарите “Неотдавна” и повестта “Митрофан”, преименувана по-късно в “Митрофан и Дормидолски”.  Повод за написването на “Немили-недраги” е разочарованието на писателя от следосвобожденското...

Съчетаване на глаголните форми за време в разказ

Съчетаване на глаголните форми за време в разказ

За да умеем да се изразяваме ясно и точно при композирането на преразказ, е хубаво да сме запознати с някои специфики при съчетаването на глаголните форми за време. Разказвайки, ние всъщност представяме основни действия, предходни и следходни действия и едновременни действия на основните. Какво означава това? Да предадем най-важния смисъл на текста, като не пропускаме по-малко важните събития, извършени преди, по време или след основното събитие. Глаголните форми за време...