“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”:

Вземи това от мене! Помни Странджата! Умри за България!…

Насоки за разсъждение:

1. Чии са думите? – На Странджата

2. Какъв акцент поставят? – Върху завета на Странджата към младия Бръчков 

3. Как тълкуваме думите? – Старият хъш завещава на Бръчков своя пример и своя идеал, призовавайки го да не забравя истинските герои и да отдаде живота си за свободата. За Странджата, чиято най-висша ценност е смъртта в името на отечеството, мемоарът и късът от знамето имат висока символична стойност, тъй като единствено те “помнят” неговата саможертва.

4. Какво е мястото им в текста? – Последните думи на Странджата от пета глава на повестта “Немили-недраги”

5. Каква е връзката на цитата с елементите от творбата? – Дори и в предсмъртния си час Странджата не спира да мисли за България. Смъртта му е мъченическа, но и героична, защото той не пада духом, не забравя нито за миг идеала си.

6. С какви изразни средства е постигнато внушението? – Трите кратки подбудителни изречения, разкриващи достойната смърт на славния знаменосец, са истински нравствен подвиг. До последния си дъх Странджата е опора на хъшовете, живата памет за славното минало, пример за нравствен идеал. Финалното многоточие, побрало сякаш неизчерпаемото родолюбие на стария хъш, засилва внушението за приемственост на освободителното дело.

Примерна теза:

Последните думи на Странджата от пета глава на Вазовата повест “Немили-недраги” разкриват свещения завет, който той отправя към младия Бръчков. За Странджата, чиято най-висша ценност е смъртта в името на отечеството, мемоарът и късът от знамето имат висока символична стойност, тъй като единствено те “помнят” неговата саможертва. Дори и в предсмъртния си час старият хъш не спира да мисли за България. Смъртта му е мъченическа, но и героична, защото той не пада духом и не забравя нито за миг идеала си. Странджата завещава на Бръчков своя пример и своя идеал, призовавайки го да не забравя истинските герои и да отдаде живота си за свободата. Кратките подбудителни изречения са истински нравствен подвиг. Финалното многоточие, побрало неизчерпаемото родолюбие на хъша, засилва внушението за приемственост на освободителното дело.