Митология и реалност – бинарен урок

Понятието митология, което е на фокус още в 5. клас, позволява привличането и на по-творчески педагогически решения при осмисляне на съдържанието му. Вариант за приложимостта на идеята в класната стая е бинарният урок “Митология и реалност”, който представя интересен прочит на митичния разказ през логико-археологическия контекст на един музеен артефакт. Уникалната глинена плочка, намерена при разкопките на древношумерския град Ур и изобразяваща жилищен план на къща отпреди 5 000 години, се превърна в отправна точка на културологичния ни маршрут “Един ден при древните шумери”. Оказва се, че връзката митология – реалност е колкото крехка и тънка, толкова и здраво изплетена от фините нишки на словото.

Въвеждаща презентация със специално подбрани илюстрации ни запозна с представите на древните шумери за подредбата на света и мястото на човека в него. Пъзел от 12 елемента ни сглоби парченцата на музейния артефакт, който ни докосна едновременно до историческата действителност, но и до легендарното царуване на митичния цар Гилгамеш.

За целта на нашия бинарен урок по литература и математика сформирахме 5 екипа, като всеки от тях имаше конкретна задача за изпълнение. Децата, които демонстрираха завидно логическо мислене, влязоха в ролята на архитекти и реставратори и изчисляваха размерите на жилищната площ по зададени от нас показатели. Тези, които проявяваха арт умения, се превъплътиха в музейни специалисти и уредиха музейна експозиция с предмети от бита в голямата стая на жилището. Любителите на медийните изяви станаха репортери и създадоха новина за рубриката “От мястото на събитието”, а майсторите на словото като същински научни изследователи анализираха информация от няколко източника, изготвяйки своите отчетни доклади от експедицията. Любопитно беше да изслушаме всекиго от говорителите на различните екипи, вслушвайки се в гласовете на митологията и на реалността.