Как да научим детето си да учи?

Знаете ли как да учите? Умеете ли да споделяте своите знания по дадена тема, без да се чувствате неловко? Способни ли сте да обясните в детайли конкретна информация от урока по история, по география или от областта на езика и математиката? Повърхностни или не са новите ви знания? Разбирате ли значението на термините и сложните понятия? Какво да направите, за да успявате да вниквате с лекота в детайлите по дадена тема? Какъв механизъм за учене ви е необходим?

Как да изградим умение за учене?

 

За развиване на умението как да учим е нужно да проверявате своите знания. Представете си, че сте учител, който трябва да разкаже пред дете от първи клас много труден урок. Помислете си как е най-удачно да обясните на малкия ученик пред вас сложните понятия от урока. Опитайте се да опишете абстрактните термини с ваши думи възможно най-просто и достъпно, сякаш рисувате красива картина, но с думи. Обърнете внимание на понятията, които ви затрудняват, явно все още не сте вникнали в същността им.

Опитайте се да напишете своето обяснение на урока, който ще преподавате на вашия малък ученик. Прочетете написаното и обърнете внимание на всички понятия и термини, които ви се струват нелогични, объркващи и трудни. Постарайте се да ги опишете по-подробно, така че детето със сигурност да разбере за какво става въпрос. В същото време внимавайте и да не правите големи паузи по време на вашето изказване. По този начин развивате и ораторски умения.

Как да презентираме знанията си?
Как да обобщаваме?

Накрая остана само да изгладите всички точки, по които сте се затруднявали или които не сте разбрали и да завършите обяснението си. Това са всъщност основните стъпки как да учим. По този начин може да тествате всякакъв тип знания: физически и химически явления, математически формули, исторически личности и събития, географски понятия, принципи на работа на различни механизми и устройства, хранителни пирамиди, устройство на живите организми и много други.