5 стратегии за интелигентно управление на класната стая

Истинският учител не преподава просто уроци в клас, той въвлича учениците си в ситуации, подготвяйки ги за реалния живот. Ето защо за него е важно не само да изгради позитивно взаимоотношение със своите възпитаници, но и да търси и прилага интелигентни стратегии за управление на класната стая.

Бъдете позитивни

Въздържайте се от отрицателни коментари. Те имат демотивираща сила. Избягвайте методи като телесно наказание, фаворизиране и други подобни. Те изпълват класната стая с негативна атмосфера.

Бъдете за пример за вашите ученици

Изграждайте доверие на учениците във вас като личност и като професионалист. Вашето поведение е най-добрият начин да преодолеете недоверието в класната стая.

Не забравяйте, че класната стая е взаимна и съвместна

Важен аспект при гарантирането на ефективното преподаване е активността на учениците и тяхната ангажираност по време на час. Това помага едновременно и на учителите, и на учениците. Първите, за да подобрят преподавателските си умения, вторите – за да усъвършенстват своите способности.

Старайте се да имате план за управление на класната стая

Понякога по време на дискусия в класната стая се получава подобие на малък хаос. За да избегнете неговите неприятности, предварително помислете за план А, за план Б, а ако се наложи и за план В, когато организирате учебното време и когато подготвяте опорните въпроси към темата за дискусия.

Изграждайте доверие у своите ученици

За изграждането на интелигентни класни стаи няма готови шаблони, но каквото и да правите, изхождайте от това, че вие самите, вашите думи, поведение и маниери трябва да излъчват авторитет и уважение. Изграждането на доверие е бавен и продължителен процес, но веднъж постигнато, то се превръща в една от работещите и ефикасни стратегии за подобряване и заздравяване на взаимоотношенията в класната стая.