5 идеи за творческо писане

Развиването на умение за творческо писане у подрастващите все повече се пренебрегва. Независимо какви са причините – недостиг на учебно време, липса на алгоритмичен илюстратор, ниска мотивация, чувствителна сетивна памет и др., писането не е добре отработена способност сред учащите. Едва ли е тайна за някого, че писането е също много важно при оформянето на човека в личност. То помага на децата не само да усъвършенстват умението си да говорят гладко и смислено, но преди всичко писането се явява индиректна подготовка в изграждането на тяхната опитност да вземат правилни и аргументирани решения. Съществуват различни видове писане и всяко от тях илюстрира чрез своята вещина спецификите на познанието. Академичното писане се различава от медийното писане, а емоционалният почерк въздейства по-силно от фактологичния щрих. Творческото писане освен че използва сетивата и емоциите, за да създаде силна визуалност в съзнанието на читателя, разчита на въображението и креативното мислене на своя създател. Ето защо развиването на умение за творческо писане сред учащите се оказва от съществена значимост в изграждането им като личности.

За активирането на въображението и творческите възможности на младите писатели, ви предлагам една интересна илюстрация барелеф, изобразяващ младо семейство, което се носи във въздуха с помощта на специални балони. Разгледайте снимката и се опитайте да напишете описание на ситуацията. Разсъждавайте върху причините за нейната поява. Помислете защо мъжът е в близък план вместо жената. Предположете защо очите на хората от композицията са представени като прорези. Разтълкувайте символиката на балоните мозъци. Не забравяйте да облечете оригиналните си мисли в емоции и настроение.

Вариант за оригинално творческо решение може да ни предложи и следващата снимка, на която виждаме две дечица. Помислете къде се намират те. Каква е причината едното от тях да плаче. Вгледайте се в очите на спокойното дете и се опитайте да си представите какво е привлякло погледа му. Отгатнете мислите му. Обърнете внимание на фона – (с)мътно очертание на земята, окъсани и мръсни дрехи на възрастни хора. Разтълкувайте житейската и художествената символика на хляба.

Следващата илюстрация разкрива един необичаен пейзаж – самотен мъж с бебе на ръце, изправен на път с книга, прекосяващ пустошта. Насочете вниманието си върху самотата, но и върху малкото бебе, фигурално композирани в безкрайното мъртвило на земята. Каква идея е вложена в това съчетаване? Какво внушава арката на книгата в средата на пътя? Помислете докъде стига границата между въображението и реалността. Защо пустинният пейзаж става планински през проекцията на книгата? Как разбирате художествените образи на бебето (ново начало, надежда, промяна), пустошта (безсилие, смърт – физическа и духовна), книгата (познание, желание за живот), пътя (човешките стремежи)? Защо в книгата е цветно и живописно, а извън нея – мрачно и едноцветно?

Със сигурност визуалната опора от следващата снимка ще развихри въображението на децата. Вървяща жена по тесен каменист път, облечена в алена дълга роба, натоварила върху главата си планетата Земя. В близост около нея са Марс, Юпитер, Сатурн и Уран. Реалност ли е това? Къде се намира това причудливо място? Коя е жената? Защо е сложила планетата Земя върху главата си? Къде отива? Какво я очаква в мрачината на пътя? Какво символизира контрастът в композицията – червената дреха и бледата светлина в тъмния пейзаж? Къде са пръстените на Сатурн? 

Последната визуална опора, която ви предлагам за вдъхновение към творческо писане, е снимката с рибарчето. Кое е това рибарче? Какво е неговото име? Само ли е, или в компанията на кацналата птичка и полусухото дърво? За какво си мисли рибарчето? Дали е щастливо от това, което прави? Върху какво е седнало? Какво усещане създава златисточервеният цвят на пейзажа? Защо бреговете са черни, а червеникавата светлина очертава малките вълнички? Можем ли да кажем, че водата е огледало, в което се оглежда небето?