Зарежда Събития

Здравейте, бъдещи гимназисти!

Седми клас е решаващ момент в образованието на всеки ученик. Изборът на подходящо училище започва с предварителна подготовка от ефективни упражнения за отработване на езиковите правила, за развиване на умения за интерпретиране на художествените послания, за  формиране на способности за създаване на текст.

Продължителност на курса: От 2 октомври 2022 г. до 11 юни 2023 г. включително.

Времетраене на учебния час: 45 минути.

Провеждане: Съботно-неделни срещи с възможност за гъвкава реализация – в два поредни дни или веднъж в блок от 2 часа.  

Организация: Група от максимум 5-ма ученици.

Местоположение: Провежда се дистанционно под формата на видеоконферентни разговори в Teams. 

Материали: Учебни пособия, авторски разработки и помагала, съобразени с държавните образователни изисквания за учебната 2022 – 2023 г.

Спецификация: В програмата на обучителния курс са заложени два пробни теста по формàта на НВО, като първият е през месец декември, а вторият – през месец април. 

Заплащане: Такса за 1 учебен час – 25 лв. Седмична такса – 40 лв. Месечна такса – 150 лв. Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка по банкова сметка на Детски образователен център “Совичка”:
ВG38UNCR70001524543633 
Банка: УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СОВИЧКА ЕООД 
Във вносната бележка за “задължено лице” се изписва ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно.
За “основание за плащане” се изписва “ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ“.

Водещ: Магдалена Трифонова – дългогодишен учител по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап, образователно-квалификационна степен – магистър, IV ПКС, автор на публикации в списание “Образование и технологии”, автор на статиите в настоящия сайт, ежегоден участник в научни форуми и конференции в областта на образованието, езикознанието и литературната история.

 Примерен урок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детайли

Дата: март 26
Час: 13:00 - 15:00