Зарежда Събития

Обучение в онлайн среда за деца до 12-годишна възраст, които предпочитат да работят от вкъщи или са от друго населено място. 

Каква е организацията? Онлайн видео срещи по предварително уточнен график.

Колко време е учебният час? 60 минути.

Колко деца са в група? Максимум четири, но не са изключени и варианти за индивидуално преподаване.

Кога се провеждат часовете? В събота и неделя, в удобно за ученика време.

Как се провежда обучението? След подадена заявка от страна на родителите се провежда среща разговор с уточняващ характер за целите, задачите и времето на срещите. Самите онлайн срещи се провеждат под формата на видео разговор, по време на който детето е активен участник в обучителния процес, работи със специално подготвени материали, отговарящи на личните му образователни потребности.

Таксата за един виртуален час е 30 лв. 

Заплаща се по банков път след предварително потвърдена заявка.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка по банкова сметка на Детски образователен център “Совичка”:
ВG38UNCR70001524543633 
Банка: УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СОВИЧКА ЕООД 
Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно.
За “основание за плащане” се изписва “ТАКСА за ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“.

 
 
 
 
 
 
 

Детайли

Дата: юни 23
Час: 11:30 - 12:30

Организатор

Име на организатора: Совичка
Телефон: +359877807201