Зарежда Събития

Здравейте!

Вече трета поредна учебна година се сблъскваме с предизвикателството “дистанционно обучение”. Личният ми опит показва, че преподаването в онлайн среда по нищо не отстъпва на качеството в класната стая.

Каква е организацията? Онлайн видео срещи по предварително уточнен график.

Колко време е учебният час? 60 минути.

Колко деца са в група? Максимум четири, но не са изключени и варианти за индивидуално преподаване.

Кога се провеждат часовете? В събота и неделя в удобно за ученика време.

Как се провежда обучението? Онлайн срещите се провеждат под формата на видео разговор, по време на който детето е активен участник в обучителния процес, работи със специално подготвени за целта материали, които отговарят на личните му образователни потребности. 

Таксата за един виртуален час е 15 лв. 

Заплаща се по банков път след предварително потвърдена заявка.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на Детски образователен център “Совичка”:
ВG38UNCR70001524543633 
Банка: УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СОВИЧКА ЕООД 
Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно.
За “основание за плащане” се изписва “ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ“.

 
 
 
 

Детайли

Дата: декември 5
Час: 13:00 - 14:30

Организатор

Име на организатора: Совичка
Телефон: +359877807201