STEM урок в 12 лесни стъпки

Любопитни ли сте как да организирате STEM урок? Колко време и какви ресурси са ви нужни? 

1. Избираме тема, по която ще преподаваме от гледна точка на няколко учебни дисциплини, т.нар. интегрална тема.

2. Свързваме темата с проблем от реалния живот.  

3. Дефинираме ясно и разбираемо STEM предизвикателството в нашия STEM урок. Как би се възприел нашият модел (прототип), който ще създадем, за да демонстрираме концепцията си.

4. Генерираме възможности за успешното решение на STEM предизвикателството.

5. Използваме процеса на инженерното проектиране – процеса, чрез който учениците ще се справят с проблема.

6. Помагаме на учениците да разберат и осмислят предизвикателството, като намерят реална връзка между проблема и решението.

7. Уточняваме дейностите за проучване на съдържанието на STEM предизвикателството – четене, запознаване с диаграми и схеми, попълване на таблици, участие във виртуални лаборатирии, наблюдаване на видео материал.

8. Насърчаваме екипите да разработят свои идеи за решаване на проблема. За нуждите на заданието предоставяме ясни критерии, по които учениците да работят в търсене на един отговор.

9. Напътстваме екипите да изберат една идея, която да тестват при създаването на своя протопит (модел).

10. Помагаме процеса на тестване и анализа на данните. Проследяваме дали отговарят на предварително поставените критерии.

11. Насърчаваме учениците да обявят резултатите независимо дали те са успешни или неуспешни.

12. Подобряваме резултатите при възможност.