Мил спомен за нашите абитуриенти

Изпращането на дванадесетокласниците е изключително емоционален момент не само за самите абитуриенти, но и за техните преподаватели. Пет години заедно, пет години съвместен ученически живот, пет години споделени радости и преодолени неволи. В този дългоочакван ден на равносметки, мечти, блянове, прошка и надежда ние, учителите, преставаме да бъдем учители и като родители се обръщаме към порасналите вече деца с молба да бъдат отговорни граждани, съвестни приятели, сърцати хора. По много и различни начини може да се случи и премине тази последна среща. Преди време бях публикувала примерен сценарий за по-различно изпращане на абитуриенти. Сега вниманието ми е фокусирано към нещо друго – към спомена, към малкия жест на взаимно уважение. Това може да бъде постигнато както с фотоалбум с кадри от съвместния ученически живот, с малки сувенирчета пожелания,  с персонално мултимедийно портфолио, така и с малка книжка, написана от самите ученици.

В последно време идеята допадна на все повече колеги, с които работя, и вече имаме няколко варианта за подобни книжки. Ще споделя част от нашия опит и с вас, за да ви вдъхновим при подготовката за нещо незабравимо. Тъй като идеята не ни е чужда, започваме с приготовлението на книжката още от първия учебен ден. В процеса на учене децата получават като самостоятелна работа различни задачи за изпълнение – да изработят проект на дадена тема, да напишат художествен текст, да интерпретират със средствата на изобразителното изкуство нещо, което ги е впечатлило и т.н. Някои от творбите им включваме в ученически конкурси (Тук също се радваме на голям успех!), други вписваме в рубриката “Оригинално”, трети – звучат в ефира на ученическото радио, четвърти – добавяме към материалите за бъдещата книжка.

В навечерето на Великден, когато всички сме осенени с духовната светлина на благодеянието и добрите помисли, започваме същинското оформление на книжното тяло. Предстоящото издание за нашите абитуриенти е 38 страници, меки корици и подвързване тип “шито с телчета”. Детските текстове са предхождани от кратко встъпление, написано от класния ръководител и от всички учители, които имат желание. Разбира се, оформяме ги в малки рубрики или цветни тематични полета – така учителят по изабразително изкуство изписа пожеланието си в палитра, по БЕЛ – в свитък, по физическо – във футболна топка (Тази година ще бъде върху шахматна дъска.) и т.н. Самите автори подреждаме по азбучен ред, като за всеки е предвидено творческо представяне – щрихиран портрет и кратък акростих с първото име на ученика. Следват текстовете и/или илюстрациите от него. За финал добавяме творба, реализирана от цели клас.

Самото издаване на книжката не е скъпо удоволствие. Обикновено единичната цена при пълноцветен печат, А5 е между 13 и 16 лева. Винаги по-малкият тираж оскъпява себестойността на продукта, но и такава калкулацията ни допада. Важното е, че всички оставаме удовлетворени и че винаги може да си припомним нещичко от моментите в училище с учениците от бившия 12. клас…