Любопитни факти от света на науката

Знаете ли, че в света има над 6 700 различни езици, на които общуват хората, от които говорими са едва 2 790. Най-много хора говорят на английски език, на руски, немски, испански и френски език.

Най-голямата библиотека в света е в Лондон. Ако подредим книгите ѝ в една линия, ще получим един ред с дължина 200 км. Всяка година към тези книги се прибавят стотици нови книги. Библиотеката е от 1753 г.

Кога растат дърветата? Един френски учен биолог установил след продъл-жителни наблюдения на различни видове дървета, че повечето от тях растат най-бързо от полунощ до 6.00 ч. сутринта. От 12.00 до 18.00 ч. дърветата си отпочивали и след това наново започвали да растат.

В Австралия и по островите наоколо живее една много интересна птица, чиято опашка наподобява силно музикалния инструмент лира. Птицата е изключително красива със синьото си оперение и се нарича Птица-лира.

Малко любопитни факти от Нова Зеландия, където живее папагалът какапо. Този папагал е със специфично оперение, наподобяващо листата на дърветата, и не хвърчи никога. Придвижва се, като се катери по дърветата бързо като маймуните.

Как виждат животните човека? Двама очни лекари изработили стъкла, които приличат на очите на някои домашни животни. След дълги опити те установили, че конят вижда човека 2,5 пъти по-голям, отколкото е наистина. Овцата вижда човека една трета по-малък, а кучето – 18 пъти по-малък.

Светкавиците са дълги от 1 до 3 км. Най-дългата светкавица е регистрирана в Англия – 49 км. Електричеството от обикновена светкавица е достатъчно да запали 30 електрически крушки, които да горят цели 10 години.

Вижте какви любопитни факти са открили учените за китовете. Малките китчета се раждат дълги 7 метра и след 7 месеца достигат до 16 метра дължина. През първата си година растат по 3-4 сантиметра на ден. Китовете остаряват на 12 години.